Sla over en ga naar content

OpenShift Container Platform voor een overheidsorganisatie

De snapshot

1

Het vergroten van draagvlak en verkleinen van koudwatervrees

2

Kwaliteit verhogen en de time-to-market versnellen

De uitdaging

De overheidsorganisatie wil haar IT-landschap moderniseren door applicaties te containeriseren en gebruik te gaan maken van OpenShift als managed service. Devoteam is gevraagd om het voortouw te nemen in de functionele architectuur die het beste aansluit bij de organisatie.

  • Opleveren van governance framework en processen omtrent OpenShift.
  • Meer controle (zelf-beheer) van het AMOS platform. 
  • Security eisen als BIO en ISO27001 en SPS zijn een pré. 
  • Het opleveren van een ‘standaard’ SDLC voor OpenShift.
  • Het opleiden van een platform team die het functioneel beheer en support tot zich neemt.
  • Draagvlak creëren in de organisatie en bij toekomstige gebruikers.

De oplossing

  • Devoteam heeft een platform opgeleverd dat voldoet aan alle geïnventariseerde wensen en eisen van de organisatie.
  • Het toepassen van standaardisatie op het gebied van software delivery met het accent op security. Hierdoor werken alle ontwikkelteams op dezelfde wijze.
  • De klant wordt meegenomen in de ontwikkelingen met behulp van feedback sessies en demos. Hierdoor creëren we een gevoel van betrokkenheid en vergroten daardoor het draagvlak.

Voordelen

Duidelijkheid over wat er gebouwd wordt en wat de impact is. Dit vergroot het draagvlak en verkleind koudwatervrees

Een standaard SDLC pipeline versimpeld de werkwijze van ontwikkelteams. Dit geeft ruimte om de kwaliteit te verhogen en de time-to-market te versnellen

Devoteam Sector Public

U vindt in ons een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van digitale transformatie, sociaal domein vraagstukken, ketenregie en functioneel beheer. Wij verlenen innovatieve adviezen en maatwerk oplossingen op het gebied van changemanagement, procesmanagement, opleidingen en interim management.

Devoteam is de onafhankelijke partner in het sociaal domein en gespecialiseerd in processen en IT. Onze continue doorontwikkeling van kennis en technologie en onze positie en specialisme in de markt stelt ons in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids -en organisatiedoelstellingen staan in onze dienstverlening en projecten altijd centraal. Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Wij zijn in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het sociaal domein in aanraking komen, te duiden en te beheersen.