Sla over en ga naar content

Ondersteuning bij de transitie naar een SAFe-organisatie voor de Rijksoverheid

De snapshot

1

Een wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst

2

Snel en frequent échte waarde leveren

3

Kostenbesparing door consolidatie applicaties en infrastructuur

De uitdaging

Om de organisatie wendbaar te maken en om het mogelijk te maken om kortcyclisch waarde toe te voegen voor burgers en organisaties, is het Scaled Agile Framework (SAFe) geïmplementeerd. Hierna dienden de legacy werkwijzen, processen en systemen aangepast te worden naar het nieuwe framework.

De oplossing

  • Infrastructuur en applicaties zoveel mogelijk consolideren en migreren naar de cloud voor optimale wendbaarheid.
  • SAFe-/Agile-processen zoveel mogelijk integreren in de standaard afhandeling van incidenten en wijzigingen.
  • Gebruik van Jira en Confluence ter ondersteuning en borging van de nieuwe processen en voor kennisdeling.

Voordelen

De organisatie kan direct reageren op wijzigende omstandigheden

Er worden sneller en frequenter functionaliteiten opgeleverd die écht waarde toevoegen voor de burgers en organisaties

De organisatie bespaart fors op de kosten

Devoteam Sector Public

U vindt in ons een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van digitale transformatie, sociaal domein vraagstukken, ketenregie en functioneel beheer. Wij verlenen innovatieve adviezen en maatwerk oplossingen op het gebied van changemanagement, procesmanagement, opleidingen en interim management.

Devoteam is de onafhankelijke partner in het sociaal domein en gespecialiseerd in processen en IT. Onze continue doorontwikkeling van kennis en technologie en onze positie en specialisme in de markt stelt ons in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids -en organisatiedoelstellingen staan in onze dienstverlening en projecten altijd centraal. Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Wij zijn in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het sociaal domein in aanraking komen, te duiden en te beheersen.