Sla over en ga naar content

Online Afsprakenkaart voor Ketenbureau i-Sociaal Domein – Hét hulpmiddel voor gemeenten

De snapshot

1

Samen gebouwd, snel geleverd

2

Flexibel opgeleverd, grip op kosten

3

Betrokken klant, passende oplossing

De uitdaging

  • Een nieuwe manier om contracten tussen zorgaanbieders en gemeenten te verduidelijken: een afsprakenkaart. Deze bestaat al op papier, maar dit is lastig werken
  • Er is behoefte aan een online tool
  • Beperkt budget

De oplossing

  • Online applicatie in de Azure Cloud via Azure Web App
  • Maatwerkoplossing om Ketenbureau i-Sociaal Domein te ondersteunen
  • Gebouwd in een aantal korte sprints, waarbij belanghebbenden direct input konden leveren tijdens het ontwikkelproces

Voordelen

Binnen drie maanden een prototype ontwikkeld dat door alle Nederlandse gemeenten gebruikt kan worden

Door Azure kan er zeer snel op- en neer geschaald worden

Door de klant te betrekken bij het ontwikkelproces is er precies geleverd wat nodig was

Devoteam Sector Public

U vindt in ons een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van digitale transformatie, sociaal domein vraagstukken, ketenregie en functioneel beheer. Wij verlenen innovatieve adviezen en maatwerk oplossingen op het gebied van changemanagement, procesmanagement, opleidingen en interim management.

Devoteam is de onafhankelijke partner in het sociaal domein en gespecialiseerd in processen en IT. Onze continue doorontwikkeling van kennis en technologie en onze positie en specialisme in de markt stelt ons in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids -en organisatiedoelstellingen staan in onze dienstverlening en projecten altijd centraal. Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Wij zijn in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het sociaal domein in aanraking komen, te duiden en te beheersen.