Sla over en ga naar content

Consultancy sociaal domein

 

Devoteam en het sociaal domein: Technology for People

Hieronder een kleine greep uit actuele kopregels laat zien dat er veel speelt rond Wmo, jeugdzorg, de participatiewet of schuldhulpverlening. Sinds de decentralisatie in 2015 kenmerkt het sociaal domein zich door dynamiek en complexiteit.

Een greep uit het aanbod van Devoteam voor het sociaal domein

Een succesvolle digitale transitie: stapsgewijs

Gemeenten en andere ketenpartijen in het sociaal domein bevinden zich stuk voor stuk in totaal verschillende fasen van de (noodzakelijke!) digitale transitie. Sommige organisaties zitten echt nog in de fase van digitaliseren: van papier naar digitaal. Hier moeten zowel hardware als software nog bepaald en geïmplementeerd worden. Andere zijn al in staat om met nieuwe technologie nieuwe diensten aan te bieden.

Meer info

Optimale informatievoorziening

Organisaties geven steeds meer geld uit aan ICT. Volgens ICT benchmark gemeenten 2019 gaat 2,8% van de begroting naar ICT. In de afgelopen vijf jaar zijn de ICT kosten gestegen van € 72,- naar € 84,- per inwoner (< 60.000 inwoners). Voor +100.000 gemeenten zijn de kosten per inwoner zelfs hoger. De verwachting is dat de ICT kosten de komende jaren nog zullen blijven stijgen. Mede om onnodige kosten te voorkomen is de realisatie van een optimale informatievoorziening belangrijk.

Meer info

Heldere stuurinformatie

Met stuurinformatie krijgt u inzicht om de bedrijfsvoering te optimaliseren en meer grip te krijgen op het realiseren van KPI’s zodat de organisatiestrategie doelgericht wordt uitgevoerd. Goede stuurinformatie is onmisbaar om te zien of een organisatie in lijn is met haar strategie en doelstellingen. Zijn we op de juiste koers of moeten we bijsturen? Beslissingen nemen, hiervan leren en ‘in control’ blijven is cruciaal om de organisatie toekomstbestendig te houden.

Meer info

Privacy waarborging

Gemeenten werken in het sociaal domein samen met o.a. zorginstellingen en individuele zorgverleners, schuldhulpverleners en instellingen voor passend onderwijs. Daarbij gaat onvermijdelijk (soms zeer gevoelige) informatie over en weer. Denk aan medische gegevens, de levensloop van mensen die ondersteund worden, hun financiële situatie. Gemeenten en al die andere partijen moeten zich houden aan de AVG en de UAVG. Dat stelt zeer specifieke eisen aan het ontwerp en zeker ook het beheer van de IT-organisatie. Devoteam werkt vanuit het principe Privacy By Design: IT waar privacy zowel organisatorisch als technisch is ‘ingebakken’.

Meer info

Partijen als gemeenten, zorgaanbieders, uitvoeringsorganisaties en zeker ook burgers worstelen er nog dagelijks mee. Devoteam helpt. Denkend vanuit organisatie- en beleidsdoelen stroomlijnen we processen en vernieuwen we IT-systemen. Dit leidt tot optimale dienstverlening door overheden en uitvoeringsinstanties, maximale zorg door zorgaanbieders en daarmee tot maatwerk voor burgers.

Ons doel: maximale zelfredzaamheid van inwoners, naadloze informatievoorziening tussen ketenpartners, veilige en betrouwbare IT.

Maar waar leidt onze inzet uiteindelijk toe? Het antwoord: beter inspelen op de behoeften van burgers. Hieronder laten we zien op welke aspecten er voor ketenpartners in het sociaal domein kansen en uitdagingen liggen.

 

Belangrijke factoren en ontwikkelingen in het sociaal domein 

 

Proces- en IT-architectuur

Veel ketenpartners in het sociaal domein werken met legacy (verouderde) systemen en lock in-vendors. Devoteam helpt bij de transitie naar de nieuwste technologie, in alle onafhankelijkheid. Dit is de basis om te komen tot bijvoorbeeld een efficiënter burgerportaal om burgers naar de juiste steun en zorg toe te leiden.

Ook zien we dat in het aanbestedingsproces gemeenten en zorgaanbieders elkaar niet altijd goed vinden. Devoteam is nauw betrokken bij standaardisering van dat proces en het wegwerken van het teveel aan vermijdbare administratieve lasten.

Sturing en verantwoording

Data en analyse zijn onmisbaar om de juiste beleids- en budgetbeslissingen te nemen. Veel ketenpartners in het sociaal domein laten kansen liggen om efficiënter en kostenbewuster te werken. Devoteam helpt die kansen wèl te benutten, met specialisten in Data & Analyse.

Organisatiecultuur

Processen en IT succesvol veranderen veronderstelt een organisatie die veranderingen kan omgaan. Devoteam heeft de kennis en ervaring om met o.a. ‘gedoseerde’ software delivery om die verandering goed te managen.

Wet- en regelgeving

De continu veranderende wet- en regelgeving èn uitzondering-op-uitzondering maakt up to date informatievoorziening in het sociaal domein niet eenvoudig. Wij ontwerpen processen en systemen die meebewegen met die dynamiek. Ook het voldoen aan de meest actuele AVG-voorschriften is een uitdaging. Devoteam helpt actief bij het waarborgen van de AVG-regels met Privacy Access Management.

Waarom Devoteam?

Onafhankelijke advies, specialisatie in proces- en IT-consultancy en gedegen ervaring binnen de publieke sector.

Devoteam is dé onafhankelijke partner in het sociaal domein en gespecialiseerd in de processen en IT. Onze continue doorontwikkeling van kennis en technologie en onze positie en specialisme in de markt stelt ons in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids- en organisatiedoelstellingen staan in onze dienstverlening en projecten altijd centraal. 

Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Wij zijn in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het sociaal domein in aanraking komen, te duiden en te beheersen.

Sjoerd Veen

Sjoerd Veen

Directeur Sector Public

Marc Kikkert

Marc Kikkert

Directeur Sector Public

Inzichten

People

maart 8, 2024

International Women’s Day: Werken als vrouw in de tech-wereld

Bij Devoteam zijn wij trots op de toename van vrouwen…

Lees meer
Nieuws

maart 5, 2024

Devoteam zet cloud-ambities kracht bij met lancering AWS Business Unit

Devoteam, een IT-consultancy bedrijf dat gespecialiseerd is in cloud, data,…

#AWS#Cloud
Lees meer
People

februari 15, 2024

Van Rijksambtenaar tot Consultant bij Devoteam

Na bijna zeven jaar als rijksambtenaar gewerkt te hebben, dook…

#Business consulting#Public sector#Sector Public
Lees meer
Nieuws

januari 29, 2024

Devoteam Group stelt Gert Jan van Halem aan als nieuwe CTO

Parijs, 29 januari 2024 – Devoteam, het IT Consultancy bedrijf…

Lees meer
Succesverhalen

Nedschroef’s Succesvolle Transitie naar Jira Service Management

#Atlassian#Jira Service Management
Lees meer

december 8, 2023

Waarom werken wij in het Sociaal Domein?

Veel van onze Devoteam collega’s zijn werkzaam in een “traditioneel”…

#Sector Public#sociaal domein
Lees meer
People

november 22, 2023

Hoe ik mijn IT-functie “begrijpelijk” probeer uit te leggen aan familie, vrienden en kennissen tijdens de feestdagen.

De meest gestelde vragen die mij, nu ik bij een…

#Public sector#Sector Public
Lees meer
Nieuws

augustus 30, 2023

Devoteam wint Google Cloud Sales Partner of the Year – EMEA Award en wordt erkend als leider in Machine Learning

Parijs, 29 augustus 2023 – Devoteam kondigt vandaag aan dat…

Lees meer
Nieuws

augustus 22, 2023

Devoteam stelt Freek Roelofs aan als Country Director Microsoft in Nederland

Amsterdam, 22 augustus 2023 – Devoteam, het IT Consultancy bedrijf…

Lees meer