Sla over en ga naar content

Waarom werken wij in het Sociaal Domein?

Veel van onze Devoteam collega’s zijn werkzaam in een “traditioneel” IT-domein. Zij werken aan grootschalige digitale transformaties binnen de overheid of het bedrijfsleven. Maar wij hebben ook een groep collega’s die enthousiast werkzaam zijn in een minder bekend domein: het sociaal domein

Het sociaal domein is een paraplubegrip voor alle ondersteuning die de landelijke en lokale overheden bieden rondom jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Misschien niet direct een onderwerp waar men innovatieve management consultants verwacht, maar daar denken Wilma van Klinken en Igor Osinga heel anders over. Zij vertellen waarom zij voor het sociaal domein gekozen hebben en wat ze daar samen met Devoteam Public Consulting in denken te kunnen bereiken.

Igor geeft aan dat hij in het verleden heel bewust gekozen heeft voor het sociaal domein. Hij zegt daarover: “Ik denk dat we veel dingen voor mensen in de samenleving beter kunnen organiseren. Als we het slim organiseren kunnen we mensen met kleine ondersteuning een stukje verder helpen. Daar zit mijn intrinsieke motivatie

Ook voor Wilma is er een duidelijke motivatie waarom zij voor het sociaal domein heeft gekozen: “Ik werkte eerst in andere sectoren en had het daar best naar mijn zin, maar vanwege een aantal ingrijpende gebeurtenissen in mijn persoonlijke situatie en die van mijn kinderen kwam ik in aanraking met jeugdhulpverlening. En die ervaring plaatste mijn loopbaan in een ander licht. Door de jaren heen was ik ervaringsdeskundige geworden op het gebied van de processen binnen het sociaal domein. Als moeder was ik blij met de hulpverlening, maar door de bril vanuit mijn professionele kennis en werkervaring zag ik de knelpunten, uitdagingen en ontwikkelingen waar gemeentes mee te maken hebben. En dat maakte dat ik besloot op zoek te gaan naar een baan waarbij ik mijn expertise in zou kunnen zetten om het sociaal domein beter te maken en zo maatschappelijke meerwaarde te bieden.”

Beide consultants zijn dus al jaren werkzaam in het sociaal domein en hebben uiteindelijk gekozen om hun werk bij Devoteam te gaan doen. Maar waarom dan bij Devoteam? Beide consultants hebben daar zo hun redenen voor. 

Bij Igor zit het vooral in het kunnen schakelen met de IT-consultants van Devoteam. Hij zegt daarover: “Ik werkte al meer dan twintig jaar bij gemeenten als manager Sociaal Domein en had al lang het idee dat daar veel beter gebruikgemaakt kon worden van goede data en efficiëntere processen. Kennis daarover had ik te weinig en kon ik binnen gemeenten niet voldoende opbouwen; bij Devoteam krijg ik daar door onze vele IT-collega’s juist wel de gelegenheid voor en kan ik die kennis direct inzetten”. 

Ook Wilma had een duidelijke reden om voor Devoteam te kiezen. Eigenlijk wilde ze bij een gemeente gaan werken, maar dat bleek zonder eerdere gemeentelijke ervaring nog niet zo eenvoudig. Daarom ging ze op zoek naar een functie binnen de consulting en kwam ze bij Devoteam uit. Ze vertelt: “Ik had direct een fijne klik met Devoteam. Er zitten veel consultants met kennis van het sociaal domein en hun opdrachten zitten vaak op het snijvlak van de business en de IT. Daar kan ik dus ook mijn IT-kennis goed kwijt en draag ik (indirect) bij aan mijn beoogde ideaal”. Daarnaast wilde ze ook nog wat kwijt over de manier van werken binnen Devoteam: “We werken in een ’tribe’ met collega’s die ook in het sociaal domein werken. We hebben daar veel ruimte om kennis uit te wisselen en om hulp aan elkaar te vragen bij de opdrachten die we doen”.

Nu ze bij Devoteam zitten en hun kennis in kunnen zetten op de manier die past bij hun ambities, zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar wat Wilma en Igor dan hopen te bereiken in het sociaal domein. Op welke manier willen zij het “een beetje beter” maken? Igor kijkt onder andere naar de toepassingen in de AI, of ‘kunstmatige intelligentie‘: “je zou AI in kunnen zetten om slim te monitoren en te voorspellen bij KPIs, daarmee kun je veel sneller inspringen op ontwikkelingen die je ziet in cijfers”. Wilma kiest voor een andere invalshoek: “Kijk naar bedrijven in andere sectoren, hoe die procesgericht werken en sturen. Dat heeft zich bewezen bij organisaties in het bedrijfsleven, maar dat zie je maar heel weinig terug bij overheidsorganisaties. Ik denk dat we daar veel kunnen winnen!”.

Wilma en Igor hebben ervoor gekozen om samen met Devoteam iets bij te dragen aan het sociaal domein. Ben je nieuwsgierig geworden naar het verdere verhaal van Wilma en Igor, of wil je meer weten van werken bij Devoteam? 

Devoteam is de onafhankelijke partner in het sociaal domein en gespecialiseerd in processen en IT. Onze continu doorontwikkeling van kennis en technologie en onze positie en specialisme in de markt stelt ons in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids- en organisatiedoelstellingen staan in onze dienstverlening en projecten altijd centraal. Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Wij zijn in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het sociaal domein in aanraking komen, te duiden en beheersen.

Marc Kikkert

Marc Kikkert

Directeur Sector Public

Tel: +31 6 52 31 41 61