Sla over en ga naar content

Optimale informatievoorziening

 

Organisaties geven steeds meer geld uit aan ICT. Volgens ICT benchmark gemeenten 2019 gaat 2,8% van de begroting naar ICT. In de afgelopen vijf jaar zijn de ICT kosten gestegen van € 72,- naar € 84,- per inwoner (< 60.000 inwoners). Voor +100.000 gemeenten zijn de kosten per inwoner zelfs hoger. De verwachting is dat de ICT kosten de komende jaren nog zullen blijven stijgen. Mede om onnodige kosten te voorkomen is de realisatie van een optimale informatievoorziening belangrijk.

Grip op informatievoorziening met Devoteam

Naast kosten spelen ook andere factoren een rol bij de ICT ontwikkeling van de organisatie. Van invloed zijn ook relevante wetgeving zoals AVG, mening van burgers/ cliënten en uiteraard ook de meer door techniek gedreven vraagstukken, de digitale transformatie van de organisatie/ keten.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en factoren zal een organisatie keuzes moeten maken die de organisatie door de digitale transformatie leidt. Keuzes die leiden tot de ICT visie, doelstellingen en verder “zakkend” in de organisatie uiteindelijk tot werkprocessen en applicaties voor de eindgebruikers.

Grip op ontwikkelingen en kennis van materie zijn niet makkelijk te vangen en vragen veel van de organisatie. De juiste expertise dient aanwezig te zijn of tijdelijk aangetrokken te worden. Of de juiste beslissingen zijn genomen, zien we vaak bij het uiteindelijk gebruik van applicaties door de eindgebruikers. Hoe goed ondersteunt de applicatie het werkproces van de eindgebruiker?

Een applicatie moet de gebruiker dienen. De werkwijze moet volledig worden ondersteund. Te vaak zien we nog dat werkwijzen worden aangepast naar het systeem. Op het moment dat de eindgebruikers het werken met de applicatie als vervelend ervaren, omdat het hun werkproces niet goed ondersteunt, zien we vaak dat schaduwbestanden of workarounds worden gebruikt. We weten dan dat er ergens in het proces iets niet goed is gegaan. Voor de organisatie betekent dit inefficiëntie door gebruik van meerdere applicaties en versnipperde/ verspreide data. Dit laatste heeft vaak gevolgen voor de betrouwbare inrichting van de stuur- en managementinformatie. Ook voor het vernietigingsproces is het overigens wenselijk om de data op één locatie hebben. Hoewel organisaties vaak zijn ingericht naar de inefficiënte werkwijze, zien we vaak het probleem ontstaan als er een extra vraag op de organisatie afkomt. Dit in tijden dat de wendbaarheid van organisaties juist steeds belangrijker wordt.

Volgens onze bescheiden mening verdient de voorbereiding meer tijd dan we in de praktijk helaas vaak terug zien. Weeffout in het ontwerp is gedurende het hele traject merkbaar en zichtbaar in het eindresultaat. Dit betekent gaande het traject onnodig herstellen met vaak extra kosten, tijd en frustratie als gevolg. Iedere organisatie heeft andere middelen, resources, beleid en organisatie-inrichting. Kant en klare oplossing van de plank bestaat niet. Devoteam heeft de expertise om met de organisatie te kijken naar de juiste en gewenste organisatie- en ICT ontwikkelingen, ICT landschap, visie, beleid, doelstellingen, werkprocessen en inrichting van stuur- en managementinformatie.

Het doel is 

  • Implementatie van een applicatie passend binnen de ICT visie, ICT landschap, binnen tijd en budget
  • Een technisch stabiele en transparante applicatie zonder onnodige complicaties tijdens gebruik, updates en upgrades voor alle betrokken partijen
  • Volledige commitment en draagvlak van betrokken afdelingen en gebruikers van inkoop tot implementatie.
  • Een goed te onderhouden en beheren applicatie zo “laag” mogelijk in de organisatie
  • Een applicatie die naast gebruiksgemak van vandaag ook ruimte geeft tot werkproces optimalisatie en -inrichting voor morgen

Hoe doen wij dit?

Devoteam beschikt over consultants met veel verschillende expertises. Van business- en informatieanalisten tot applicatie experts. Wat ze allemaal gemeen hebben is kennis van het sociaal domein. Of het nu gaat om Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, wij kunnen u helpen met uw uitdagingen.

Naast expertise per onderdeel, kunnen wij projecten leiden. Dit doen onze projectmanagers en – leiders op een manier die past bij de organisatie. We werken volgens de Agile gedachtegoed, maar passen de juiste projectmanagement methodiek toe. Dit houdt in dat we naast Agile projectmanagement prima volgens het meer traditionele PRINCE2 kunnen werken. En ook een organisatie die in de transitie zit naar een Agile organisatie kunnen wij ook prima de juiste projectmanagement methodiek toepassen.

Wat uw uitdagingen ook zijn, wij zorgen ervoor dat u weer grip krijgt op de informatievoorziening.

Meer weten over onze diensten? Neem contact op!

Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Sjoerd Veen

Sjoerd Veen

Directeur Sector Public

Marc Kikkert

Marc Kikkert

Directeur Sector Public