Sla over en ga naar content

Een succesvolle digitale transitie: stapsgewijs

 

Gemeenten en andere ketenpartijen in het sociaal domein bevinden zich stuk voor stuk in totaal verschillende fasen van de (noodzakelijke!) digitale transitie. Sommige organisaties zitten echt nog in de fase van digitaliseren: van papier naar digitaal. Hier moeten zowel hardware als software nog bepaald en geïmplementeerd worden. Andere zijn al in staat om met nieuwe technologie nieuwe diensten aan te bieden. 

Al die organisaties in het sociaal domein hebben hetzelfde voor ogen:

  • Naadloze samenwerking tussen ketenpartners;
  • Meer zelfredzaamheid voor burgers door betere (digitale) dienstverlening.


En alle organisaties zien zich geconfronteerd met: 

  • Continu veranderende wet- en regelgeving;
  • De naweeën van de decentralisatie;
  • Teruglopende budgetten.  

Devoteam heeft de expertise om in elke fase de juiste stap voorwaarts te maken. Dat doen we niet vanuit een Heilig Weten over hoe die toekomst er exact uitziet. Dat weet namelijk niemand. Daarom hanteren we een stap-voor-stap-aanpak met als leidraad: tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Geen revolutie, maar evolutie.

Flexibele transformeren met Devoteam Agile

De ervaring leert dat het bij ingrijpende veranderingen op het vlak van IT en organisatie geen zin heeft om in één keer alles te willen veranderen. Dat brengt het risico met zich mee dat keuzes worden ingehaald door de tijd, en investeringen zinloos blijken.

Daarom hanteren we de Devoteam Agile Aanpak. We leveren steeds compacte, goed gedefinieerde projecten op, om zo naar een volgend niveau te komen. Elke stap levert een werkend resultaat op, waardoor de kosten ervan meteen tot waarde leiden. Denk aan afscheid nemen van kostbare, verouderde systemen, alternatieven vinden voor lock in vendors, nieuwe functionaliteit implementeren. We doen het één voor één. Zit bijvoorbeeld een organisatie nog in de beginfase van digitalisering, dan werken we eerst aan de aanschaf van hard- en software, de opbouw van met een zaaksysteem of Document Management Systeem (DMS) en de uitfasering van de papieren documentenstroom.

Met en voor andere gemeenten werken we aan de implementatie van berichtenstandaarden om zo naadloos te werken met o.a. zorgaanbieders. Nu is technologie in onze ogen nooit een doel op zich. We zien applicaties, architectuur, processen en beleid altijd in elkaars verlengde. Nieuwe technologie leidt tot andere manieren van werken. Nieuwe technologie maakt een andere omgang tussen mensen mogelijk, het is de deur naar andere businessmodellen. Dat is de reden waarom u bij Devoteam specialisten vindt in een breed spectrum: van informatiemanagement en business consultancy tot en met data-analisten, ontwikkelaars en specialisten in gebruikerservaring. Waar uw organisatie in het sociaal domein ook staat, wij tillen u naar een hoger niveau.

Devoteam helpt u bij de digitale transitie binnen het sociaal domein

In onze Devoteam Agile Aanpak combineren we expertise op het gebied van API- management, systeemintegratie, applicatiebeheer en software-ontwikkeling met gedegen kennis van het sociaal domein en de specifieke dynamiek hiervan. We begrijpen dat het business proces hier niet moet leiden tot meer winst of maximale efficiency. Het moet met inachtneming van de meest actuele wet- en regelgeving leiden tot maximale dienstverlening aan individuele burgers.

Meer weten over onze diensten? Neem contact op!

Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Sjoerd Veen

Sjoerd Veen

Directeur Sector Public

Marc Kikkert

Marc Kikkert

Directeur Sector Public