Sla over en ga naar content

Hoe ik mijn IT-functie “begrijpelijk” probeer uit te leggen aan familie, vrienden en kennissen tijdens de feestdagen.

De meest gestelde vragen die mij, nu ik bij een detacheerder werk, op kinderverjaardagen of op het schoolplein worden gesteld is: “Hey Kel, werk je nog bij err… dat ene ministerie? En ben je nog err… wat deed je daar eigenlijk ook alweer?”

Ik weet eerlijk gezegd nooit goed hoe die vragen te beantwoorden. Of ik nog bij dat ene ministerie werk natuurlijk wel, maar in begrijpelijke taal beschrijven wat ik heel de dag allemaal doe, dat is een uitdaging gebleken. En getuige het feit dat de mensen om mij heen ook vaak direct weer zijn vergeten wat ik heb verteld, blijft mijn uitleg ook niet bepaald hangen. Mijn uitleg klinkt of alsof ik geen zin heb om het uit te leggen:

Oh joh, beetje rommelen in de IT”, óf alsof ik een IT-binnen-de-overheid-woordenboek heb ingeslikt “Ik achterhaal de specs voor het MuleSoft integratieplatform dat het ketenverkeer tussen verschillende overheidsorganisaties en overige ketenpartners afhandelt. Ik mag de hele dag neuzen in logs, oude FO’s en TO’s bestuderen, RAML’s uitdenken, CPA’s achterhalen, WSDL’s bekritiseren, XMLs doorklieven, berichtenboeken onder de loep nemen, GitHub doorlezen, discussiëren over API’s, meedenken over nieuwe ketenprotocollen, query- en in databases en in gesprek met zo’n beetje iedereen die ook maar iets te maken heeft met het stukje functionaliteit waar ik op dat moment aan werk en dan de juiste specs uitschrijven.” 

Als ik de vragende ogen van mijn gesprekspartner in reactie daarop zie, sluit ik meestal af met iets als: “Zie het als puzzelen voor volwassenen”. “Oh ja” zeggen ze dan, met een opgeluchte blik. “Leuk hoor, heel de dag puzzelen. Wil je nog een bitterbal?” Andere beschrijvingen die ik, onvoorbereid en on the spot, eerder wel eens heb gegeven is:

  • Ik zwem heel de dag tussen de 1’en en 0’en en probeer daar kaas van te maken, zodat mijn collega MuleSoft developers weten wat ze moeten bouwen.
  • Wat ik doe, is met een goede onderbouwing vertellen wat anderen zouden moeten doen.
  • Ik zit heel de dag in mijn pyjama achter de computer en zeg af en toe wat slims in een Teams-meeting.
  • Wat ik doe, is niets meer en niets minder dan losse eindjes aan elkaar knopen.

Hoewel al deze statements waar zijn, leek het me ter voorbereiding op de komende feestdagen, waar ik vermoed dat deze vraag mij wederom een keer of 150 gesteld zal worden, goed om dit jaar eens goed beslagen ten ijs te komen en om vooraf al eens na te denken over hoe ik deze vraag zal beantwoorden. Het liefste met een antwoord waardoor de mensen om mij heen zich niet direct afvragen waar hun belastinggeld nu eigenlijk naartoe gaat … So far ben ik gekomen tot deze twee mogelijkheden.

  • Ik ben Business/Informatie analist en analyseer hoe bepaalde informatie door de business stroomt en/of idealiter zou moeten stromen, om de bedrijfsprocessen goed te kunnen faciliteren met IT….
  • Je kunt je voorstellen dat de verschillende organisaties binnen de overheid informatie met elkaar willen uitwisselen. Dit gebeurt digitaal. Ik analyseer voor een van deze overheidsorganisaties waar de software die dat digitaal-informatie-uitwisselen mogelijk maakt aan moet voldoen.

Best oké toch? Misschien moet ik er nog wat langer over nadenken. Suggesties zijn meer dan welkom.

Hoe beschrijf jij je IT / business analisten / informatieanalisten rol tijdens het familiekerstdiner?

PS; Als je bij mijn eerste uitleg over wat ik doe nu niet verdwaald bent in alle afkortingen en vakjargon, misschien pas je dan wel goed bij Devoteam. Immers, als daar op de borrel wordt gevraagd wat je ook alweer deed en je geeft de IT-binnen-de-overheid-woordeboek-respons, bevind je je in een warm bad aan gelijkgestemden, die exact weten waar je het over hebt. Niet die 1 of 2 collega’s die binnen een organisatie doen wat jij doet, of die ene per-ongeluk-op-die-kinderverjaardag-aanwezige-oom die ook in de IT werkt, maar die 40, 50 collega’s die binnen allerlei verschillende organisaties doen wat jij en ik doen. Dat is misschien nog wel het leukste aan werken bij een detacheerder. De berg aan mensen die het snappen. Misschien moet dat de beschrijving zijn van wat ik doe:

  • Ik werk met een heleboel toffe mensen aan veel toffe projecten binnen de overheid die ons mooie land elke dag een stapje IT-beter maken.

Ik weet niet of die respons minder vragende blikken oplevert, maar het is wel 100% waar.