Sla over en ga naar content

Vernieuwing van MuleSoft landschap voor een overheidsinstelling

De snapshot

1

Grotere onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid

2

Alle applicaties zijn verbonden middels herbruikbare APIs

3

Grotere flexibiliteit door ontkoppeling systemen

De uitdaging

  • Een project dat alleen als ‘onderhoud’ benaderd werd.
  • Sterk verouderde en onvoldoende functionele & technische documentatie en parate kennis in huis.
  • De Mule 3 implementatie heeft meer weg van Java dan MuleSoft.
  • De technical debt is aan de hoge kant.

De oplossing

  • Opstarten van een project team, waarbij de nodige resources zijn toegevoegd aan het team.
  • Uitgebreid business onderzoek om alle informatie die ergens voorhanden is te vergaren.
  • Opzetten van architectuur volgens algemene en MuleSoft best practices (o.a. API-Led en het refactoren van functionaliteit).

Voordelen

Grotere flexibiliteit door ontkoppeling van systemen en een flexibele architectuur, die mee kan evolueren met de business

Vergroten onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid

Het transparant maken van hoe informatie door de integratie-lagen heeft bewogen door middel van de ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibina)

Publieke sector kennis & MuleSoft integratie expertise in één

Wij geloven dat dienstverlening rondom zorg en informatie voor mensen altijd beter kan. Wij zijn ervan overtuigd dat deze dienstverlening verbetert door eerst uit te gaan van mensen en verwachtingen en dan pas van systemen. Onze jarenlange ervaring in het werken voor opdrachtgevers in de publieke sector stelt ons in staat om de samenwerking tussen burgers, sociaal domein en overheidsorganisaties continu te verbeteren. Dit doen wij binnen elke digitale transformatie met een focus op technologie, proces en mens.

Voortbouwend op 20+ jaar uitgebreide integratie-ervaring bij zowel multinationals als overheidsorganisaties, ondersteunen we onze klanten met diensten rondom integratie, API Management en EDI. Dit doen wij voornamelijk met onze partnertechnologie MuleSoft. Onze experts bestrijken het volledige spectrum van vaardigheden, ervaringen en bewezen benaderingen die nodig zijn voor de integratie van processen met betrekking tot klanten, diensten, producten en bedrijfsmodellen.