Sla over en ga naar content

Chapter 6

Veel voorkomende uitdagingen en oplossingen

Naarmate je ervaring opdoet op het gebied van systeemintegratie, zul je zeker te maken krijgen met een vast aantal uitdagingen. Om je zorgen op te lossen, zal ik ze kort bespreken en mogelijke oplossingen geven.

Verbinding maken met legacy systemen
Het verbinden met legacy systemen, zoals eerder genoemd, is een van de meest voorkomende uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Oudere systemen maken deel uit van een bedrijf en het is belangrijk om zowel oude als nieuwe systemen te integreren. Meestal is de oplossing afhankelijk van het specifieke scenario. Jij, je team en de belanghebbenden zullen overeenstemming bereiken over hoe een goede verbinding tot stand kan worden gebracht die de integratieoplossing dient.

Het canonieke gegevensformaat
Met een potentieel groot aantal te bouwen API’s is het hebben van een standaard voor welke gegevens moeten worden opgenomen belangrijk om met gegevens vanuit verschillende bedrijfseenheden te kunnen werken. Je wilt niet dat een team dat aan een andere eenheid werkt, moet uitzoeken wat bepaalde delen van het berichtformaat van een ander team betekenen. Door tijdens de architectuur- en systeemintegratieontwerpfase een canoniek gegevensformaat vast te stellen, kunnen we bepalen welke gegevens nodig zijn en hoe we deze op de eenvoudigste manier kunnen vertegenwoordigen.

Voldoen aan eisen
Het team wil voldoen aan de eisen van de klant. Tegelijkertijd wil het team ervoor zorgen dat de API’s in de toekomst minimale wijzigingen vereisen. De echte uitdaging hierbij is dat je mogelijk al een strak schema hebt. Het is dan jouw verantwoordelijkheid om jezelf, het team, de belanghebbenden en de klant ervan te overtuigen dat het investeren van tijd hierin meer waard is dan het hebben van nog een persoon die actief is met andere taken.

Schaalbaarheid
Dankzij jouw uitstekende oplossing heeft de klant een enorme groei doorgemaakt in 2022 en besloten om zijn diensten in nog 10 landen aan te bieden. Dezelfde opstelling die perfect werkte toen de klant alleen Nederland bediende, wordt plotseling zwaar overbelast door verzoeken. Wat nu?

Als een organisatie die gericht is op integratie, is het aanpassen aan de situatie onderdeel van je functieomschrijving. Overweeg een kostenanalyse te maken voor extra hardware ter plaatse of implementatie in de cloud.

Onderhoud na de lancering
Last but not least, kies verstandig wie je toewijst aan onderhoudstaken. Iemand zonder kennis van de interne werking kan leiden tot langdurige conflicten. Aan de andere kant wil je ook niet de meest ervaren consultant belasten met het onderhouden van het project. Op basis van discussies binnen het team kan de meest geschikte persoon voor de taak worden aangewezen.