Sla over en ga naar content

Chapter 4

De werking van een API

In de afgelopen jaren is het gebruik van API’s van cruciaal belang geweest in de architectuur van systemen. API’s gebruiken hun eigen protocollen om onmiddellijk te reageren op elk verzoek dat je mogelijk hebt. Denk aan API’s als een manier waarop verschillende computerprogramma’s met elkaar kunnen praten en informatie kunnen delen. Het is alsof jij en je vriend een geheime handdruk hebben die jullie gebruiken om te communiceren en iets te delen zonder dat iemand anders het begrijpt.

API’s zijn als die geheime handdruk tussen programma’s. Ze stellen een programma in staat om informatie op te vragen of een opdracht te sturen naar een ander programma en een reactie terug te krijgen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een spel speelt op je telefoon en je wilt je topscore delen op sociale media. De spel-app zou een API gebruiken om je topscore naar de sociale media-app te sturen, en de sociale media-app zou een API gebruiken om de score te ontvangen en op je profiel te plaatsen.

API’s kunnen verschillende vormen aannemen en verschillende vormen van communicatie tussen programma’s mogelijk maken. Sommige API’s zijn openbaar en kunnen door iedereen worden gebruikt, terwijl andere privé zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde programma’s of ontwikkelaars. Maar wat voor soort API het ook is, ze hebben allemaal hetzelfde doel: het mogelijk maken dat verschillende programma’s samenwerken en informatie op een veilige en gecontroleerde manier delen.

Laten we dieper ingaan op API’s en een ander voorbeeld gebruiken. Stel je voor dat je Sam bent en Frodo helpt om erachter te komen wanneer zijn bestelling van Lembas-brood van de elfen zal aankomen. In plaats van een bericht met een vogel te sturen, maak je gebruik van een speciale magie die een API wordt genoemd om te communiceren met de computer van de elfen.

Ten eerste moet je het adres van de computer van de elfen weten, dat de universele resource identifier of URI wordt genoemd. Dit is als een kaart die je laat zien waar je de computer van de elfen kunt vinden. Zodra je de URI hebt, gebruik je een speciale magische spreuk om een portaal genaamd de API-gateway op te roepen om met de computer van de elfen te praten. Deze gateway zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen met de computer van de elfen kunnen praten, net zoals alleen jij en Frodo met elkaar kunnen communiceren via jullie geheime hobbitscode.

Dit is een voorbeeld van een privé-API die de toegang beperkt op basis van verschillende factoren, waaronder of gebruikers toegang moeten hebben, of ze hier te vaak zijn geweest en welk soort “sleutel” ze bezitten. Hoewel de gateway openbaar kan zijn, waardoor het een openbare API is, kan iedereen toegang geven tot de computer van de elfen gevaarlijk zijn voor de meeste zakelijke toepassingen. Daarom is het gebruik van privé-API’s wijdverbreider.

Vervolgens vertel je de gateway met welk deel van de computer van de elfen je wilt communiceren, dat de API-eindpunt wordt genoemd. Dit komt neer op het informeren van de computer van de elfen met welke elf je wilt praten over je bestelling van Lembas-brood.

Daarna gebruik je speciale woorden die HTTP-commando’s worden genoemd om de computer van de elfen om informatie over je bestelling te vragen. Deze commando’s zijn als de geheime woorden die je gebruikt om het elfenrijk binnen te komen. Er zijn verschillende magische woorden voor dingen die je wilt doen, zoals vragen om informatie of informatie verzenden.

Er zijn negen HTTP-commando’s en elk commando doet iets anders. Hier zijn de meest voorkomende:

  • GET: Dit magische woord wordt gebruikt om een andere computer om informatie te vragen. Het is als zeggen “Kan ik dat alsjeblieft krijgen?” Bijvoorbeeld, wanneer je iets opzoekt op Google, gebruikt je computer het GET-commando om Google’s computer om informatie te vragen.
  • POST: Dit magische woord wordt gebruikt om informatie naar een andere computer te sturen. Het is als zeggen “Hier is iets voor jou.” Bijvoorbeeld, wanneer je een formulier invult op een website, gebruikt je computer het POST-commando om de ingevoerde informatie naar de computer van de website te sturen.
  • PUT: Dit magische woord wordt gebruikt om informatie op een andere computer bij te werken. Het is als zeggen “Hier is nieuwe informatie om de oude informatie te vervangen.” Bijvoorbeeld, als je je profielinformatie op een website bewerkt, gebruikt je computer het PUT-commando om de bijgewerkte informatie naar de computer van de website te sturen.
  • DELETE: Dit magische woord wordt gebruikt om informatie op een andere computer te verwijderen. Het is als zeggen “Verwijder dit alsjeblieft.” Bijvoorbeeld, als je een bericht op sociale media verwijdert, gebruikt je computer het DELETE-commando om de computer van de sociale media-website te vertellen om de post te verwijderen.

Bijvoorbeeld, je zou het “GET”-commando kunnen gebruiken om aan de computer van de elfen te vragen om je informatie te geven over je bestelling. Vervolgens stuurt de computer van de elfen een bericht terug naar de API-gateway met de gevraagde informatie, zoals de dag waarop je Lembas-brood zal arriveren.

Ten slotte stuurt de API-gateway dat bericht terug naar jou en Frodo, net zoals jij en Frodo geheimen met elkaar delen. En zo, in een oogwenk, weet je wanneer je Lembas-brood zal arriveren!

API’s gebruiken speciale magie om met andere computers te praten en informatie te verkrijgen, zoals de bezorgdatum van je bestelling van Lembas-brood. Om een API te gebruiken, moet je de URI weten om de andere computer te vinden, de API-gateway gebruiken om ermee te communiceren, aangeven met welk deel van de computer je wilt interageren met behulp van het API-eindpunt, en HTTP-commando’s gebruiken om informatie op te vragen.

IT-integratie kan organisaties helpen hun activiteiten te stroomlijnen, handmatige taken te verminderen en de nauwkeurigheid van gegevens te verbeteren door ervoor te zorgen dat gegevens consistent zijn over verschillende systemen. Bovendien kan het de samenwerking en communicatie tussen verschillende afdelingen of teams verbeteren en organisaties in staat stellen nieuwe en innovatieve diensten of producten te creëren door gebruik te maken van gegevens uit meerdere bronnen.