Sla over en ga naar content

Digitale transformatie naar de cloud voor een toonaangevend meteorologisch en onderzoeksinstituut

AWS

De snapshot

1

Een goed ontworpen Cloud Platform op AWS

2

DevOps en Agile transformatie

3

Zeer beschikbare bedrijfsapplicaties en open data

De uitdaging

  • Om een agile en flexibel weer- en klimaatinstituut te worden dat kan voldoen aan de vraag naar informatievoorziening in een snel veranderende omgeving
  • Om een ​​grootschalige digitale transformatie naar de cloud te realiseren en de legacy on-premise infrastructuur te beëindigen

De oplossing

  • Een cloudplatform geïmplementeerd met behulp van het “goed ontworpen” raamwerk, met een sterk geautomatiseerd leveringsmechanisme voor bedrijfsapplicaties en data via zelfbedieningskanalen
  • Professionalisering van systemen en teams waardoor organisatiebrede adoptie van Agile-principes en nieuwe technologieën mogelijk wordt

Voordelen

Meer flexibiliteit door professionalisering van systemen en implementatie van een nieuwe IT-architectuur in de cloud

Grotere agility en het vermogen om de vraag naar data transparantie van de burgers te beantwoorden en het vermogen om snel keuzes te maken

Devoteam Sector Public

U vindt in ons een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van digitale transformatie, sociaal domein vraagstukken, ketenregie en functioneel beheer. Wij verlenen innovatieve adviezen en maatwerk oplossingen op het gebied van changemanagement, procesmanagement, opleidingen en interim management.

Devoteam is de onafhankelijke partner in het sociaal domein en gespecialiseerd in processen en IT. Onze continue doorontwikkeling van kennis en technologie en onze positie en specialisme in de markt stelt ons in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids -en organisatiedoelstellingen staan in onze dienstverlening en projecten altijd centraal. Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Wij zijn in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het sociaal domein in aanraking komen, te duiden en te beheersen.