Sla over en ga naar content

De 6 uitdagingen bij moderne integratie in de zorg

Salesforce

De zorg staat al enige tijd onder druk om consistent hoogkwalitatieve zorg te leveren met minder middelen, zowel in financiering als in (menselijke) capaciteit:

  1. Mensen verwachten steeds meer digitale services. Deze mensen ervaren nu een kloof tussen de verwachting en realiteit m.b.t. service van de zorg: mensen moeten zich aanpassen aan de zorg in plaats van zorg die zich aanpast aan hun dagelijks leven en verwachtingen.
  2. Door vergrijzing stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen en ouderdomsziekten zoals dementie. Dit zorgt voor een snel stijgende zorgvraag.
  3. De beroepsbevolking in de zorg vergrijst en krimpt: dit zorgt voor een groeiend tekort aan zorgpersoneel.
  4. De zorgkosten stijgen sterker dan de economische groei en het afremmen van die kosten lukt slechts beperkt. 

Al enige tijd wordt er door de sector sterk geïnvesteerd in technologische innovatie. Hierbij is integratie van diensten essentieel. Ook nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) bieden kansen voor de zorg. Hoewel menselijk advies en aandacht nodig blijven, kan AI helpen bij diagnose en behandeling. Deze nieuwe ontwikkelingen brengen ook weer hun eigen unieke uitdagingen met zich mee. Hieronder hebben we zes belangrijke uitdagingen beschreven die gelden voor de meeste (grote) zorgorganisaties bij het inzetten van moderne technologie. 

6 kernuitdagingen voor moderne integratie in de zorg

1. Hoe betrekt u de cliënt/patiënt bij het zorgproces?

De cliënt/patiënt is al vanuit andere dienstverleningen gewend om bijna realtime op de hoogte te worden gehouden. Om dit te realiseren is er verregaande integratie nodig tussen de interne processen en de externe communicatiemiddelen. Historisch gezien zijn cliënt-, patiënt- en ziekenhuisinformatiesystemen primair gebouwd voor de interne bedrijfsvoering. Waar oudere systemen al lastig te integreren zijn met andere systemen als PACS, LIMS, AIS, bieden meer recente platformen dit al standaard. Echter, om moderne en volledige gebruikerservaring te bieden is alleen integreren binnen het interne IT landschap al lang niet meer voldoende.

2. Hoe maakt u processen efficiënter om druk op personeel te verminderen?

Al deze extra verwachtingen van de cliënten/patiënten kunnen ook weer extra druk op het personeel leggen terwijl zij al onder continue druk staan. De uitdaging zit hem juist in het zodanig inzetten van technologie dat het zoveel mogelijk druk weghaalt bij het personeel, met name op het administratieve deel van de dagelijkse werkzaamheden. Als de zorgprofessional zich niet druk hoeft te maken over bijvoorbeeld declaratie registraties kan deze waardevolle tijd ingezet worden in de uitvoering van zorg en de verbetering van zorgkwaliteit.

3. Hoe kunt u de gezondheid van specifieke doelgroepen beheersen en individueel toegepaste zorg bieden?

De vraag naar individueel toegepaste zorg groeit al enige tijd. Tegelijkertijd blijven er kenmerkende verschillen tussen verschillende zorgdoelgroepen. Hoe kan techniek worden ingezet om inzicht en grip te houden op deze doelgroepen? Deze doelgroepen zijn immers constant in beweging.

4. Hoe haalt u meer waarde uit informatie?

Mede doordat informatieopslag significant goedkoper is geworden genereren moderne informatiesystemen een enorme hoeveelheid aan data. Naast het verwerken van die data wordt er helaas vaak weinig mee gedaan. Dit is zonde, omdat juist deze informatie erg waardevol kan zijn in het verkrijgen van nieuwe inzichten of zelfs het aanbieden van nieuwe diensten door de inzet van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie of machine learning. De bedrijven die deze concepten hebben omarmd behoren niet voor niets tot de meest waardevolle technologiebedrijven van deze eeuw.

5. Hoe verbetert u de klinische, operationele en zakelijke besluitvorming?

Zoals eerder benoemd: de data die dagelijks wordt geproduceerd binnen een moderne zorginstelling kan bij goed gebruik leiden tot completere en zelfs nieuwe inzichten. De inzet van data om besluitvorming te verbeteren zou zich niet alleen moeten beperken tot strategische beslissing, maar dient ook te leiden tot snellere besluitvorming op de werkvloer.  

6. Hoe kunt u technologie inzetten om tot betere klinische onderzoeksresultaten te komen?

Ook klinische onderzoeken komen steeds meer onder druk te staan en moeten steeds sneller resultaat leveren. De hoeveelheid data die daarbij komt kijken is in de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Kunstmatige intelligentie en machine learning worden meer en meer toegepast. Om tot waardevolle resultaten en inzichten te komen is vaak informatie nodig vanuit verschillende bronnen, eventueel aangevuld met externe informatie. Dit vraagt om moderne integratie oplossingen die faciliteren dat data altijd op de juiste tijd en plaats beschikbaar is.  

Kortom, zorginstellingen staan voor een serie uitdagingen m.b.t. moderne integratie in de zorg die doordacht moeten worden aangepakt. In een volgend artikel heeft mijn collega Eelco Gelton uitgelegd hoe deze uitdagingen opgelost kunnen worden door gebruik te maken van moderne integratie oplossingen.

Het volgende artikel: Moderne integratie als antwoord op uitdagingen in de zorg

In dit artikel kijken we vooral hoe moderne integratie kan helpen bij deze uitdagingen. Daarnaast praten we over API’s en (Hybride) API management toegepast op deze uitdagingen. 

Verbeter de kwaliteit van zorg met moderne integratie

Wij stellen organisaties in staat zelfverzekerd te handelen tijdens hun digitale transformaties door de combinatie van strategisch advies en technologische expertise. Heeft u vragen of behoefte aan vrijblijvend advies? Kortom, kunnen wij u op weg helpen in uw digitale transformatie? Klik dan op de knop hieronder voor meer informatie over onze oplossingen voor moderne integratie in de zorg. 

Devoteam’s Integratie consulting services

Voortbouwend op 20+ jaar uitgebreide integratie-ervaring bij zowel multinationals als het MKB, ondersteunen we onze klanten met integratie technologie diensten. Onze experts bestrijken het volledige spectrum van vaardigheden, ervaringen en bewezen benaderingen die nodig zijn voor de integratie van processen met betrekking tot klanten, diensten, producten en bedrijfsmodellen. Kortom, we maken naadloze ecosysteem connectiviteit mogelijk voor uw hele waardeketen. We stellen organisaties in staat om gemakkelijk contact te leggen met hun prospects, klanten, leveranciers & partners door:

  • Het opzetten van (hybride) integration platforms, van architectuur tot configuratie
  • Zorg dragen voor uw integratie omgeving via een managed services-model met verschillende ondersteuningsniveaus
  • APIs & API Management
  • Electronic Data Interchange (EDI)