Sla over en ga naar content

Microservices architectuur

‘Microservices’ is het nieuwe buzzword in de IT. Hoewel het concept niet nieuw is, kan het een enabler zijn voor het verbeteren van het IT-leveringsproces. Microservices-architectuur is een software-architectuurstijl waarin een enkele applicatie is verdeeld in kleine services, die elk op zichzelf draaien, maar met elkaar communiceren via lichtgewicht mechanismen zoals HTTP-resource-API.

Neem contact op

De goede oude benadering van software

De meest natuurlijke manier om een applicatie te maken, is deze te bouwen als één enkele code-eenheid: een zogenaamde Monolithische Architectuur. Ze hebben een (vaak browsergebaseerde) gebruikersinterface en gegevens worden opgeslagen in een relationele database, maar de servertoepassing is nog steeds een monoliet, één stuk code.

En dat is waar Microservices om de hoek komen kijken

Terwijl dit mensen en bedrijven frustreerde, evolueerde de Microservice Architecture. Applicaties worden gebouwd als een verzameling (of suite) van services. Diensten worden onafhankelijk ontwikkeld en zijn gericht op het doen van een kleine taak, waardoor ze zelfstandig kunnen worden ingezet. Deze services hebben een absoluut minimum aan gecentraliseerd beheer nodig en het is mogelijk om verschillende programmeertalen te combineren en verschillende technologieën voor gegevensopslag te gebruiken.

De voordelen van Microservices

  • Individuele onderdelen
  • Georganiseerd rondom business mogelijkheden
  • Hergebruik van diensten
  • Logische communicatie tussen componenten
  • Gebruik alleen wat je nodig hebt
  • Gedecentraliseerd gegevensbeheer
  • Ontworpen voor mislukking
  • Evolutionair ontwerp
Meer over de voordelen van Microservices

Klaar om jouw schaalbaarheid, betrouwbaarheid en snelheid te vergroten?

Neem contact op!

Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden
Verplichte velden