Sla over en ga naar content

De route naar succes voor banken, mede mogelijk gemaakt door moderne rapportage

Voor elke organisatie in de gehele wereld speelt rapportage een sleutelrol in het behalen van succes, omdat het niet alleen aangeeft hoe goed de organisatie presteert, maar ook op welke gebieden het management zich richt en de impact daarvan. In financiële instellingen, waaronder banken, is rapportage ook erg belangrijk met betrekking tot bestuur en regelgeving. Zo zijn er rapporten die alle financiële instellingen met regelmaat moeten indienen bij toezichthouders. Verder constateren we dat FI’s en banken zwaar hebben geïnvesteerd in het verbeteren van hun processen, producten, diensten, enz. De meesten gebruiken echter nog steeds legacy-systemen en oude rapportagemethoden, zowel intern als voor toezichthouders. In de digitale wereld vandaag de dag is er een dringende behoefte voor financiële instellingen en banken om de nieuwe geavanceerde systemen voor moderne rapportage te gebruiken, zodat ze niet alleen compliant zijn, maar ook nauwkeurige en snelle zakelijke beslissingen kunnen nemen.

Bestaande rapportage uitdagingen voor financiële instellingen zoals banken

De meeste financiële instellingen en banken hebben geen geïntegreerd rapportagetool/systeem dat data voor een afdeling kan verzamelen. Verschillende soorten data worden opgeslagen in verschillende bronsystemen en worden verzameld om deze in een rapportageformaat te brengen. Ook het koppelen van data is een grote uitdaging. Als een klant bijvoorbeeld meerdere producten van een bank gebruikt, is er vaak geen manier om te weten welke producten door een bepaalde klant worden gebruikt. Ook heeft het management vaak geen realtime toegang tot belangrijke rapporten. Deze moeten los worden opgevraagd en verzameld voordat ze gebruiks kunnen worden in de besluitvorming. Realtime updates of dashboards krijgen is nauwelijks mogelijk, maar gezien de huidige vooruitgang en innovatie is dit iets dat gemakkelijk beschikbaar kan worden gemaakt.

Beperkingen van traditionele rapportage tools voor de bankensector

  • Inefficiëntie bij het verwerken van enorme datasets: voor een effectief besluitvormingsproces moet een organisatie door 100% van haar interne en externe data gaan. De data van een bank neemt elke seconde toe door de toename van het aantal transacties. Traditionele rapportagetools zijn niet gemaakt om hiermee goed om te kunnen gaan, wat realtime inzicht vrijwel onmogelijk maakt.
  • Gebrek aan geavanceerde analysefuncties: historische data geeft een duidelijk beeld en banken moeten dit continu controleren om aan de regels te voldoen. Metrieken van banken vertonen aspecten van perioden- of seizoensgebondenheid, wat betekent dat er cyclische patronen zijn in tijdreeksdata. De periodiciteit van cycli kan verschillen van een uur, een dag, een maand tot meerdere jaren. Deze patronen helpen bij het nemen van betere beslissingen voor nieuwe producten, het begrijpen van klanten en het voorkomen van overtredingen van regelgeving. Daarom moeten BI-tools in staat zijn om van tijd tot tijd te detecteren en van tevoren te voorspellen. Dit soort geavanceerde analysefuncties ontbreken in de meeste traditionele tools.
  • Gebrek aan granulariteit voor geanalyseerde informatie: hoe dieper een organisatie in haar data graaft, hoe beter de inzichten en beslissingen vaak worden. Van elk type rapportage wordt verwacht dat het een nauwkeurig en zeer gedetailleerd beeld geeft, en daarnaast de optie biedt dat stakeholders op de details kunnen inzoomen. Traditionele rapportagetools zijn vaak niet in staat om rapportage op dit detailniveau te leveren.
  • Verzamelen en analyseren van data uit verschillende bronsystemen: verschillende afdelingen gebruiken verschillende bronsystemen, maar in sommige gevallen gebruikt één afdeling meerdere systemen voor verschillende activiteiten. Zo heeft Anti Money Laundering (AML) een on-boarding systeem, een transactie monitoring systeem en ook een case management systeem. Er kan een waarschuwing zijn tijdens zowel de onboarding- als de transactiebewakingsfase, maar beide waarschuwingen zijn van verschillende aard en kunnen in verschillende gevallen van casemanagement worden onderzocht. Vaak zien verschillende afdelingen met beperkte holistische bedrijfskennis de link tussen verschillende bankprocessen niet. Een holistische kijk vereist rapportagetools om allerlei databronnen met elkaar te verbinden en er vervolgens visualisaties op te ontwikkelen. Maar in de meeste traditionele tools wordt de analyse van het combineren van de volledige databronnen niet goed ondersteund.

Hoe je de juiste moderne rapportage oplossing kiest en het maximale uit jouw data haalt

Elke datavisualisatie- en rapportagetool wordt geleverd met zijn eigen unieke set functies. Soms wordt het lastig om de juiste visualisatie daadwerkelijk aan de juiste stakeholders te tonen, omdat een onjuiste of onhandige visual hen in verwarring kan brengen en kan afwijken van het beoogde doel. Banken die op zoek zijn naar datavisualisatie, moeten zich dus richten op:

Doel
Voordat je een visual maakt is het belangrijk om de betekenis en het doel ervan te begrijpen, en ook om te bepalen of de informatie datagestuurd of alleen conceptueel is. Vereisten moeten goed worden vastgelegd, zodat alleen visuals worden ontworpen door datamodellen te maken, data te transformeren en grafieken te gebruiken.

Doelgroep
Er zijn verschillende tools op de markt die gebruiksvriendelijk zijn en er zijn weer anderen die op functionaliteit zijn gericht. Het is belangrijk om je doelgroep te begrijpen. Stel dat je doelgroep niet genoeg getraind is om de juiste visualisaties te zien en de informatie eruit te lezen. In dat scenario heeft het geen zin om functionaliteit te verkiezen boven gebruiksvriendelijkheid. De selectie van tools moet ook gebaseerd zijn op de aard en het begrip van de eindgebruiker.

Functionaliteiten
In dit technologie-gedreven tijdperk zijn er tal van tools en technologieën die op het eerste gezicht veelbelovend lijken. Geweldige functies en functionaliteiten brengen vaak hoge kosten met zich mee. Het is daarom een must om de functionaliteiten op te sommen die daadwerkelijk nodig zijn om jouw doel te bereiken. Extra functies die waarschijnlijk zelden of nooit gebruikt gaan worden en de kosten die ermee gepaard gaan wil je vermijden.

Teamvaardigheden
De kracht van elke briljante oplossing ligt in de implementatie ervan. Dit moet worden gedaan door een bekwaam team met de juiste skillset. Organisaties moeten hun teams trainen om de kennis te vergroten; voordat een oplossing wordt gekozen, moet de teamkennis maximaal zijn.

Conclusie: omarm moderne rapportage en richt op de toekomst

De wereld evolueert continu en in dit nieuwe tech-driven tijdperk neemt data een centrale rol in bij financiële instellingen. Hoewel BI een belangrijke groeipijler is geworden, vragen een groot aantal bankorganisaties zich af of hun bestaande business intelligence-tools mee kunnen met de snelheid van de veranderende zakelijke behoeften. Tools en technologieën evolueren ook, maar de acceptatie ervan moet continu gestimuleerd worden en een toekomstgerichte mentaliteit is noodzakelijk om alsmaar te blijven focussen op potentiële mogelijkheden en kansen. Er is een mentaliteitsverandering nodig om een nieuwe manier van rapporteren te omarmen. Daarom moeten alle banken onmiddellijk een stap zetten naar moderne rapportage oplossingen om een soepele overgang te waarborgen voordat een mijlenverre achterstand is ontstaan.