Sla over en ga naar content

CI / CD is a commodity

Microsoft logo

Weet je nog, toen het bouwen van een CI/CD pipeline van een afstand misschien iets magisch leek? Van dichtbij zag je dat we vaak allerlei constructies nodig hadden om de pipeline te laten werken. Elke week kwam er wel weer een nieuwe tool bij die iemand ergens in een van de ontwikkelteams wilde gebruiken.

Binnen dit proces zijn er veel verschillende tools die daarin verschillende stappen doen. Zo gebruik je SonarQube bijvoorbeeld om je code kwaliteit te checken, Terraform of Ansible voor je omgeving en Azure DevOps voor je deployment. Nieuwe tools moesten vervolgens ook in de pipeline geïntegreerd en beheerd worden. Soms had je geluk en was er een fatsoenlijke API en user management dat geïntegreerd was met de LDAP of AD. Maar vaak had je pech en werd er flink wat complexiteit toegevoegd.

Standaard functionaliteit in Github en Azure DevOps

Dat begint (gelukkig) te veranderen. De gebruikte systemen worden steeds meer gestandaardiseerd. Tools als Github en Microsoft’s Azure DevOps bieden al heel veel standaard aan. Dat is voor veel teams al genoeg om alles te kunnen doen wat nodig is. En het is eigenlijk veel meer een platform waardoor het gemakkelijk is om uit te breiden als er iets mist. Dit lost dan je integratieproblemen op.

Omdat een platform als Github of Azure DevOps verschillende capabilities heeft, is het aan elkaar verbinden van de losse stappen in de pipeline niet meer nodig. En als je toch een andere tool hebt waar je mee wilt werken, kun je deze gewoon op bijvoorbeeld Azure DevOps laten landen. Je schrijft hier dan eenmalig een integratie voor, en dan werkt het ook in de toekomst. Hierdoor kun je je als organisatie focussen op hoe je proces er echt uit ziet en kunt optimaliseren.

Impact op People, Processen and Technologie

CI/CD-werkzaamheden als dienst aanbieden

In de beginfasen van Azure DevOps was het zo dat CI/CD gewoon bij je werk hoorde. Als je een developer bent moet je ook zorgen dat de pipeline het goed doet. Als snel werd duidelijk dat dit in principe een rol op zich is en dat je iemand in je team moet hebben die constant zorgt dat de pipeline blijft draaien en alle verschillende tools hierin goed met elkaar laat samenwerken. Daardoor ontstonden er platform teams. Gespecialiseerde teams die als product CI/CD en andere diensten aan ontwikkelteams boden. Omdat developers in veel gevallen dus gewend waren aan het krijgen van deze dienst, zie je ook dat dit geen direct effect heeft gehad op de werkzaamheden.

Meer tijd voor het verbeteren van je proces

Omdat veel tools nu in een platform als Azure DevOps worden aangeboden, betekent dit voor jouw organisatie dat je meer tijd hebt voor andere dingen. Denk dan aan compliancy en security. Hoe kan je Azure DevOps in jouw organisatie met jouw specifieke eisen zo goed mogelijk inzetten? Je hoeft nu namelijk niet eerst naar een ander team die wijzigingen doorvoert. Met Azure DevOps krijg je een tool in handen die je proces meer kort cyclisch verbeterd: dit maakt het gemakkelijker om zaken aan te passen en om hiermee te experimenteren.

Concentratie van technologie op een aantal grote partijen

De technologie achter CI/CD gaat zich meer concentreren op een aantal grote partijen, zoals Google, AWS en Microsoft. Zo bewegen we steeds meer toe naar een platform waar we al ons werk op doen in plaats van te werken met losse tools waarbij je moet kijken hoe je deze integreert in het gehele proces. Ook de ontwikkeling van mogelijkheden gaat hier sneller op. Zo heb je bijvoorbeeld
binnen Azure DevOps een marketplace waar andere tools in te vinden zijn die je direct kunt gebruiken. Daarnaast merken we dat de SDLC processen hierdoor beter gedefinieerd zijn, beter meetbaar en vergelijkbaar. En dat zaken als security en compliance betere aandacht krijgen. Dit alles heeft te maken met de innovatiekracht van de Cloud en de ontwikkelkracht van bijvoorbeeld Google
en Microsoft. En daarmee zie je dat technologie een volwassenheid slag heeft doorgemaakt.

Conclusie

We schrijven software om waarde te brengen aan onze klanten. Een CI/CD pipeline
helpt hierbij omdat we meer kort cyclisch gaan werken. Hierdoor krijgen we sneller feedback, en wordt het gemakkelijker om dingen snel te wijzigen. De technologie achter CI/CD gaat zich meer concentreren op een aantal grote partijen, zoals Microsoft die met Azure DevOps veel van de functionaliteit binnen CI/CD standaard levert. Dit heeft als gevolg dat developers nog meer dan eerst worden bediend met de tools die gewoon werken in een “as a service”-omgevingen en daardoor minder kennis nodig hebben van de nuts and bolts van CI/CD. Wel is het goed om om er altijd voor te zorgen dat je de basis kennis hierover hebt en blijft behouden. Een timmerman kan misschien zijn cirkelzaag niet zelf maken maar weet wel hoe ermee om te gaan.

Meer informatie

Take the fast road to a digital future. Ga naar Devoteam M Cloud en kijk of we jou kunnen helpen.