Sla over en ga naar content

Requirements oplossing brengt business analisten bij ABN AMRO op één lijn

De bouw van een applicatie bij een organisatie als ABN AMRO is geen sinecure. Naast de eisen en wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de functionaliteit van de applicatie, moet ook worden voldaan aan talloze nationale en internationale regels en wetten. De bank zelf kent ook afspraken om te borgen dat de applicatie aansluit op de gekozen architectuur. Dit alles leidt ertoe dat softwareontwikkelaars vanuit allerlei afdelingen binnen de bank requirements krijgen aangeleverd in verschillende formaten en met een eigen terminologie. Dat kan leiden tot begripsverwarring met als gevolg langere ontwikkeltrajecten en fouten in de software. Om die reden werd Devoteam gevraagd mee te denken over de inrichting en implementatie van een oplossing. Die oplossing moest helpen om business analisten van de bank requirements te kunnen laten vastleggen en aanleveren. Kortom, een requirements oplossing. Ronald Koster, architect bij het Center of Expertise Tooling van de bank vertelt.

“Het gaat allemaal om de klant en toegevoegde waarde”, begint Ronald. “Hoe kunnen we het nog beter doen? Ook intern. Hoe kunnen we onze mensen bijvoorbeeld beter laten samenwerken bij de ontwikkeling van applicaties? Hoe voorkomen we misverstanden? We zijn een grote en kennisintensieve organisatie, dus requirements voor applicaties worden aangeleverd door diverse mensen met hun eigen verhaal. Hun gezamenlijk input vormt het fundament voor het maken van applicaties. Naast het functioneel aspect heb je te maken met wetten en regels, processen, afspraken met andere banken, de technologie, kwaliteitsnormen en interne richtlijnen. De softwareontwikkelaar moet daar allemaal rekening mee houden. Dat is op zichzelf al een uitdaging, maar helemaal als die informatie aangeleverd wordt in verschillende formaten. Dat probleem hebben we met Devoteam aangepakt.“

Geen grote investering

De bank maakte een bewuste keuze om eerst naar het werk zelf te kijken en dan pas naar een tool. Ronald: “Vooruitlopend op de toolselectie zijn we begonnen met het opleiden en trainen van onze business analisten. We wilden de klokken gelijkzetten en iedereen dezelfde taal laten spreken om met elkaar tot een complete en consistente beschrijving te kunnen komen. Naarmate het hoe duidelijker werd, drong een andere vraag zich op: waarmee kunnen we dit werk ondersteunen? Een ding wisten we zeker: we wilden niet gelijk grote investeringen doen en eerst goed onderzoeken wat een juiste aanpak zou zijn. Een kleinschalig en beheersbaar traject met een partij die ons van advies kon voorzien om het probleem te tackelen. Dat bleek de goede aanpak richting een requirements oplossing.”

DOORS Next Generation

“We hebben gekozen voor DOORS Next Generation van IBM. IBM tipte ons om voor een oplossing met Devoteam te gaan praten. Devoteam kende ik al als IT-partner van de bank. Ze hadden al eens meegewerkt aan een opleiding voor business analisten, doen zelf businessanalyse trajecten en ik wist dat ze op dit terrein kennis en kunde in huis hebben. Het zoeken naar een oplossing gaat makkelijker als ze het vak zelf verstaan. Prettige bijkomstigheid was dat Devoteam zelf ook met DOORS Next Generation werkt. Na verkennende gesprekken over hun aanpak was de keuze snel gemaakt en had ik er vertrouwen in dat we een goede werkrelatie zouden krijgen.”

SaaS oplossing

“Binnen een maand hadden ze een goed werkend prototype opgeleverd, dat nu wordt uitgeprobeerd door een team business analisten. We hebben in deze fase gekozen voor een geïsoleerde SaaS oplossing. Dat doen we vaker als we nieuwe tools willen uitproberen. Hierdoor leer je het product kennen en spreid je de investering die je gaat doen. Valt er een positief besluit dan wordt een tool echt in huis gehaald en geïmplementeerd binnen het eigen netwerk. Tegen het eind van dit jaar gaan we de oplossing evalueren. Dan gaan we de vraag beantwoorden of we daadwerkelijk gaan opschalen en meer licenties aanschaffen. Devoteam levert in de tussentijd de ingerichte requirements oplossing om zo de ingezette werkwijze bij ABN AMRO verder te verbeteren.”

Vertrouwen

Ronald toont zich tevreden over Devoteam. “Wat ik naast hun expertise waardeer is hun commitment. We konden vooraf geen zekerheid geven over dit traject omdat het echt een zoektocht was. En omdat er nog zoveel onzeker was, wilden we niet meteen een onderhandelingstraject in met contracten. Eerst maar eens kijken of het wat voor ons is en of het ons samen lukt. Devoteam gaat heel goed om met die onzekerheid. Ze stellen zich open en flexibel op en geven ons vertrouwen terug. Ze steken er veel energie in, delen informatie en doen niet moeilijk als zaken niet altijd duidelijk zijn. Die basis van vertrouwen geeft precies de ruimte die je nodig hebt om een zoektocht als deze op te pakken. Dat had ik nodig. Hadden ze eerst 100% zekerheid van ons verlangd dan was het niet gelukt. Het is nog te vroeg voor de conclusie of deze oplossing het verschil gaat maken in onze werkwijze. Een conclusie die ik wel kan trekken: Devoteam is een prima partner in dit soort trajecten!”.

Requirements oplossing voor uw bedrijf?

Geïnteresseerd in de oplossingen voor requirements binnen uw bedrijf? Kijk dan eens op onze Business Process Excellence offer pagina.  Of neem contact op met Marc Kikkert, Business Unit Manager Process Excellence bij Devoteam Nederland (marc.kikkert@devoteam.com)

ICT Strategie & Integratie Consultancy door Devoteam Nederland

Bent u op zoek naar advies met betrekking to ICT Strategie en Integratie? Wij bij Devoteam hebben, mede door onze achtergrond als voormalig TMNS in de Integratie en Managed Services hoek, de skillset in huis om volledige Digitale Transformatie trajecten uit handen te nemen, waarbij de focus op aansluiting bij de business hoog in het vaandel staat.