Sla over en ga naar content

Politie en vervoerders delen incidentgegevens om openbare veiligheid te verbeteren

data-analytics-business-intelligence

Om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren startten Arriva en de politie de succesvolle pilot ‘Duurzaam Verbinden’, gericht op het verzamelen en uitwisselen van incidentinformatie en -data. Door incidentgegevens te verzamelen en uit te wisselen, kunnen preventieve maatregelen worden genomen en de incidenten worden terug gedrongen.

Waarborgen privacy van gegevens

Het initiatief is inmiddels uitgebreid met meerdere vervoerders en provincies en wordt als een ‘onafhankelijk’ samenwerkingsinitiatief en systeem gepositioneerd. Door publicaties en discussies in de media stond het onderwerp zeer in de belangstelling. Zo is er een motie aangenomen die het uitwisselen van gegevens tussen vervoerders en politie verder waarborgt en stimuleert. De drempel om aan dit initiatief deel te nemen was laag, omdat privacy gevoelige gegevens niet worden uitgewisseld.

Tweede Kamer neemt motie aan omtrent delen incidentgegevens

MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 28 april 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de provincie Groningen gaat investeren in de koppeling van informatiesystemen om het openbaar vervoer veiliger te maken; verzoekt de regering, het landelijk mogelijk te maken om incidenten- en politiegegevens aan elkaar te koppelen om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag,” aldus de heer Madlener (PVV).

Incidenten beter inzichtelijk en voorspelbaar dankzij Data & Analytics

Business intelligence wordt toegepast om de incidentgegevens van politie en vervoerders te bundelen, in verband met elkaar te brengen en geografisch inzichtelijk te maken: wat gebeurt er (incident, aanleiding, herkomst), waar (gemeente, plaats, straat, lijn) en wanneer (dag, datum, tijd). Dankzij dit inzicht kunnen patronen worden ontdekt, wat de voorspelbaarheid vergroot. Dit maakt het mogelijk om een gerichte, gezamenlijke aanpak te definiëren om toekomstige incidenten te voorkomen.

Wij ondersteunen vervoerders

Devoteam heeft het project Duurzaam Verbinden ondersteund met een Data & Analytics oplossing (BIAAS), op basis van de software technologie TIBCO Spotfire. Deze gebruiksvriendelijke service zorgt ervoor dat politie en vervoerders beschikken over de juiste informatie op het juiste moment, zodat zij snel en effectief kunnen reageren op incidenten. Er wordt niet alleen harde data geïntegreerd van vervoerders en GOVI, zoals OV-incidenten, politiegegevens, halte informatie en OV-chipkaart gegevens, maar ook zachte data zoals social media updates. Ook wordt open data geïntegreerd, afkomstig van diverse overheidsinstanties. Dit zorgt voor een integraal beeld van de werkelijke sociale veiligheid.

ICT Strategie & Integratie Consultancy door Devoteam Nederland

Bent u op zoek naar advies met betrekking to ICT Strategie en Integratie? Wij bij Devoteam hebben, mede door onze achtergrond als voormalig TMNS in de Integratie en Managed Services hoek, de skillset in huis om volledige Digitale Transformatie trajecten uit handen te nemen, waarbij de focus op aansluiting bij de business hoog in het vaandel staat.