Sla over en ga naar content

Observability bij De Watergroep – Van slechtziende mol naar adelaarszicht

Over De Watergroep

De Watergroep is verantwoordelijk voor de levering van water aan +3 miljoen huishoudens in +150 gemeenten en biedt daarnaast verschillende diensten aan industrie en bedrijven. Net als andere organisaties in de watersector heeft De Watergroep als voornaamste doel om continu te zorgen voor de beschikbaarheid van drinkwater op hoge kwaliteit.

De organisatie is voortdurend bezig met technologische innovatie. Daarnaast heeft De Watergroep de focus op het laag houden van de distributiekosten en het onderhoud efficiënter te maken.

De uitdaging

#1 Regie behouden en meer grip op het IT leveranciersnetwerk

De Watergroep loopt binnen haar sector voorop wat betreft het inzetten van digitalisering voor haar bedrijfsvoering. Dit betekent dat de organisatie afhankelijk is van haar processen die digitaal ondersteund worden. Een groot deel van de IT wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Om de regie te behouden en meer grip op het leveranciersnetwerk te krijgen, wil De Watergroep de primaire processen over alle derde partijen heen end-to-end monitoren.

#2 Overzicht over primaire processen en prestaties van verschillende
business domeinen

De Watergroep is opgedeeld in verschillende domeinen. Zo gaat het domein e-invoicing over de uitgaande en binnenkomende facturen. Eloket staat voor het klantenportaal waar gebruikers hun verhuizingen en meterstanden in kunnen aangeven. Het domein Vesta is geheel HR gerelateerd. Door hun eigen rol heeft ieder domein ook zijn eigen informatiestroom. Zo heeft het eLoket portaal gemiddeld 10.000 gebruikers per dag. Het is van belang dat dit gebruiksvriendelijk moet zijn, zonder technische fouten. De wens is om hier helder inzicht in te hebben om zo de kwaliteit van interne en externe service te waarborgen en verbeteren.

#3 De nacht synchronisatie van werkopdrachten naar de tablets van field
engineers en monteurs

Een ander belangrijk proces waarbij monitoring cruciaal is, is de synchronisatie van service orders in het portaal MoKa. Elke nacht worden de opdrachten die overdag uitgevoerd worden (denk aan reparaties) op de tablets van de field engineers gesynchroniseerd. Zodra de field engineers hun tablet aanzetten krijgen ze een overzicht van de service orders die op zijn/haar naam staan om vandaag uit te voeren. Als deze synchronisatie niet goed verloopt, zullen honderden mensen hun werk niet efficiënt kunnen uitvoeren.

“Voorheen waren wij binnen De Watergroep een soort slechtziende mol betreft de kwaliteit van data uitwisseling, web services en hoe applicaties reageerden buiten onze zone.”


Frank Coucke
De Watergroep

Wil je weten hoe wij dit met behulp van Elastic technologie hebben opgelost?

Download hier het volledige klantverhaal