Sla over en ga naar content

MuleSoft AnyPoint als basis voor omzetgroei bij RTL Nederland

RTL kan nieuwe systemen soepel integreren om sneller op veranderingen te reageren

Over RTL Nederland

RTL Nederland is een dochteronderneming van RTL Group, een van de grootste Europese mediabedrijven. RTL Nederland omvat een aantal televisiezenders, waaronder RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z, en een productiebedrijf genaamd RTL Productions. Daarnaast beheert het bedrijf de streamingdienst Videoland en enkele digitale platforms, zoals Buienradar (een weersvoorspellingsplatform). Naast televisiekanalen heeft RTL Nederland ook andere bedrijfseenheden, waaronder Ad Alliance, die zorgt voor de verkoop van advertentietijd op de RTL-kanalen en kanalen waarvoor ze de advertentieverkoop uitvoeren.

Het mogelijk maken van groei door integratie van een modern advertentieverkoopsysteem

RTL besloot om een grote verkoopstransformatie programma te starten om de effectiviteit van de reclameverkoop en daarmee de samenwerking met partners en mediakopers te verbeteren. Dit transformatieprogramma was gericht op het vervangen van de belangrijkste verkooptools van RTL, die werden gebruikt voor het verkopen van advertentieruimte op meer dan 40 tv-zenders. Bij RTL was het duidelijk dat er een nieuw, modern systeem nodig was, dat kan omgaan met veranderende behoeften en grote hoeveelheden gegevens die tussen verschillende systemen en partners moesten worden uitgewisseld. Dit vereiste een nieuwe reeks integratiemogelijkheden en een nieuwe integratieaanpak. Na een uitgebreide analyse koos RTL voor MuleSoft AnyPoint, het meest toonaangevende integratieplatform op de markt, om hun integratiebehoeften te realiseren.

Future-proof connectiviteit met het MuleSoft AnyPoint-platform

Devoteam, een toonaangevende MuleSoft partner in Nederland, werd gevraagd om RTL te begeleiden bij de implementatie van het nieuwe integratieplatform en om te zorgen voor het creëren van een naadloos geïntegreerd ecosysteem dat zowel nieuwe als bestaande applicaties omvat.

Devoteam kreeg de opdracht om zich te richten op de implementatie van het MuleSoft-platform. De ontwikkelingsrichtlijnen voor het MuleSoft-project bevatten onder meer naamgevingsconventies, structurering van de interfaces en implementatie, flow orchestration, gebruik van gemeenschappelijke modules (CSL) en nog veel meer. De richtlijnen hebben de volledige ontwikkelingslevenscyclus beschreven, te beginnen met het opstellen van interfacespecificaties en de basis van het project. Daarna werden de interfaces geïmplementeerd en in detail getest, en later ingezet op speciale MuleSoft-testomgevingen om verder te testen totdat de applicatie klaar was voor gebruik in productie. Dit betekende ook een adviserende rol in de architecturale beslissingen en een actieve rol in de ontwerpfase, samen met de interne Enterprise- en Integratie Architecten van RTL.

Het project werd uitgevoerd volgens een Agile DevOps-aanpak, samen met businessanalisten van RTL, product owners en consultants van Devoteam. Al deze verschillende specialisten werkten samen om nieuwe functies incrementeel in productie te nemen. Er werden mijlpalen vastgesteld en in productie gebracht zonder verstoring van de bedrijfscontinuïteit. Om “big-bang releases” te voorkomen werd een beveiligingsaanpak geïmplementeerd door nieuwe implementaties parallel aan bestaande systemen in productie te laten draaien. Met deze aanpak kon het gedrag van de nieuwe implementatie eerst worden gecontroleerd, om een soepele overgang te garanderen en zo de risico’s te minimaliseren.

De technische bijdrage aan de verkooptransformatie

Common Service Library

De Common Service Library (CSL) is een gemeenschappelijke bibliotheek voor logging, foutafhandeling en kruisverwijzingen, gebruikt in het project om het ontwikkelingsproces te versnellen en het gebruik van herbruikbare functies te standaardiseren. CSL is een aparte MuleSoft applicatie plugin die geïmporteerd kan worden met behulp van Maven. De logging module biedt logica om verschillende logging events voor te bereiden en naar de ELK stack te sturen en de gewenste transacties in te zien. De error handling module creëert gestandaardiseerde foutmeldingen en statuscodes voor MuleSoft applicaties. De cross-referencing module wordt gebruikt om metadata en configuratie op organisatieniveau uit een database te halen en die te gebruiken in zowel technische als zakelijke mapping.

Master Data Services

Met Master Data Services (MDS) kun je een master set van de gegevens van je organisatie beheren. Je kunt de gegevens organiseren in modellen, regels opstellen voor het bijwerken van de gegevens en bepalen wie de gegevens bijwerkt. Met Excel kun je de masterdataset delen met andere mensen in je organisatie. MDS heeft een drielaags architectuur bestaande uit de database laag, service laag en UI/Add-in laag om de gegevens te onderhouden. Vanuit MuleSoft gezien zijn MDS gegevens toegankelijk via de CSL cross-referencing module.

Generic File Transfer

Generic File Transfer (GFT) is een managed file transfer oplossing, geïmplementeerd met behulp van MuleSoft API-geleide architectuur. Vier verschillende bestandsprotocollen worden ondersteund om verschillende use cases voor RTL te garanderen: Azure, FTP, FTPS en SFTP. Configuratie over transfers en endpoints wordt opgeslagen in MDS-tabellen om onafhankelijke herconfiguratie en hergebruik mogelijk te maken. Naast geautomatiseerde interfaces biedt GFT ook een handmatige interface via het HTTPS-protocol, zodat andere toepassingen GFT op een snelle en beproefde manier kunnen aanroepen.

Bedrijfsflexibiliteit door gestandaardiseerde en geautomatiseerde integraties

Van handmatige naar geautomatiseerde integraties

RTL heeft nu zijn aanpak getransformeerd van direct handmatige integraties en bestandsoverdrachten naar een beheerde, gestructureerde, gecentraliseerde en geautomatiseerde integratieaanpak met CI/CD pipelines.

Azure DevOps wordt gebruikt om CI/CD build- en release pipelines te implementeren. Voor zowel CloudHub als Runtime Fabric implementaties zijn CI/CD build- en release pipeline templates gemaakt. Ontwikkelaars zijn nu in staat om in slechts enkele minuten gestandaardiseerde CI/CD pipelines op te zetten voor een nieuw MuleSoft component.

Om RTL nog meer controle te geven, heeft Devoteam Elasic’s ELK Monitoring Stack geïmplementeerd, die RTL voorziet van duidelijke monitoring visualisaties en een algemeen dashboard over de prestaties.

Elastic-Logstash-Kibana stack (ELK) gebruikt CSL logs als input om logs van MuleSoft integraties te aggregeren, de logs te analyseren, visualisaties te maken voor applicatie- en infrastructuurmonitoring, snellere troubleshooting, security analytics, wijziging en meer. Alle MuleSoft-integraties worden afgedekt met Kibana-dashboards die verschillende interactieve diagrammen, transactieoverzichten, statusvisualisaties en zoekopdrachten bieden.

Documentatie en standaardisatie om nieuwe systemen sneller te integreren

De modernisering, van legacy point-to-point integraties naar MuleSoft API-led architecture, is nodig om hergebruik van code te verzekeren, het is meer betrouwbaar, meer beschikbaar en heeft een betere schaalbaarheid. Legacy systemen zijn oude systemen ontwikkeld met legacy programmeertalen die moeilijk en duur te onderhouden zijn. In de meeste gevallen is de documentatie niet up-to-date of ontbreekt deze. Vroeger, wanneer een nieuw systeem of hulpmiddel moest worden geïntegreerd, leverde de legacy code problemen op door een gebrek aan documentatie. Deze wordt nu centraal beheerd, gedocumenteerd en gestandaardiseerd, waardoor RTL soepel kan integreren met nieuwe systemen, wat veel voordelen oplevert, zoals minder koppeling tussen componenten, flexibiliteit, monitoring, eenvoudiger onderhoud en kostenbesparing.

RTL slaat nu documentatie op in Confluence om de documentatie van MuleSoft te centraliseren en de bestaande documentatieproblemen van legacysystemen tijdens de modernisering op te lossen. Confluence is een geweldige collaboration software tool die gebruikt wordt om MuleSoft documentatie te creëren die HLD/TLD diagrammen, uitleg, tabellen en meer bevat. Naast de MuleSoft documentatie worden ook de andere RTL projecten, doelen en terminologie opgeslagen in Confluence om transparantie en goed georganiseerde documentatie te garanderen die gemakkelijk gedeeld kan worden tussen teams.

Soepele en eenvoudige connectiviteit om nieuwe zakelijke kansen te benutten

Dankzij gestandaardiseerde API’s ervaart RTL’s meer flexibiliteit om haar diensten aan steeds meer interne en externe partijen aan te bieden. Problemen worden opgespoord zodra, of zelfs voordat ze zich voordoen, in plaats van ergens later wanneer deze incidenten een bedreiging vormen voor de operationele continuïteit.

Het Sales Transformation programma, en het nieuwe MuleSoft integratieplatform en -aanpak, bieden RTL de middelen om groei te ondersteunen, sneller te handelen en beter in te spelen op veranderingen.