Sla over en ga naar content

Marktadministratiesysteem Mercato van alle markten thuis

Den Haag kent acht markten waaronder een antiek- en boekenmarkt, een boerenmarkt en vijf wijkmarkten. Kroonjuweel is zonder twijfel de gezellige Haagse Markt die met ruim 500 vaste kramen en 25.000 dagelijkse bezoekers tot een van de grootste onoverdekte markten in Europa behoort. Om het beheer en bestuur van al deze markten een verbeterimpuls te geven heeft de gemeente een radicale omslag gemaakt van ‘papier naar digitaal’ met behulp van de agile ontwikkelmethode. Devoteam werd ingeschakeld als intermediair tussen Den Haag als opdrachtgever en de bouwer van het nieuwe systeem Mercato. Interim Hoofd Markten Rick Warnar maakt duidelijk wat er is bereikt en wat de voordelen zijn. 

Mercato in de pers

persbericht-gemeente-den-haag-mercato-app-tp

Den Haag ontwikkelt nieuwe markt-app met Amsterdam

Lees meer

Haagse markten slagvaardig en real-time beheerd en bestuurd

Voordat hij ingaat op het systeem zelf benadrukt Rick de grote waarde van markten in de samenleving. “De markt is een event in de buitenruimte waarmee verschillende maatschappelijke doelen worden bereikt. Hij draagt bij aan de economie, verschaft werkgelegenheid en bevordert de sociale cohesie in een buurt. De markt voorziet in primaire behoeften maar heeft ook een ‘fun’-component, met name de Haagse Markt. Daarnaast zijn er ook verschillende duurzaamheids- en handhavingsaspecten. Vanuit al die invalshoeken kijken we naar de inrichting van onze markten, de vergunningverlening, de primaire processen en de informatievoorziening.

Belangrijkste doel van Mercato was om al die verschillende componenten en processen rond de organisatie van markten met elkaar te verbinden. Waar de marktmeester voorheen alles met een blocnote moest doen en dus niet slagvaardig kon optreden, kan hij nu op de markt met zijn tablet alle relevante marktinformatie real-time inzien en zo de standhouders beter bedienen en controleren. Hebben ze een vergunning? Staan ze op de juiste plek? Hebben ze betaald? En staan er bijvoorbeeld geen mensen in de stand zonder werkvergunning? Dat real-time werken bleek de grote spelveranderaar. De marktmeester zit nu bovenop de feiten en kan daardoor daadkrachtig handelen.

Grote uitdaging bij de bouw was om alle stakeholders binnen de gemeente te betrekken bij de realisatie van Mercato. Want omdat er zoveel aspecten zijn, zijn er binnen de gemeente ook veel belanghebbende proceseigenaren. Opdracht aan Devoteam was om samen met al die afdelingen de functionele eisen op te stellen en toe te zien dat al hun belangen gedurende het ontwikkeltraject behartigd zouden worden. In die zin was Devoteam de schakel tussen de gemeente en de bouwer van Mercato. En die rol hebben ze uitstekend vervuld. Wat daarbij hielp is de agile ontwikkelmethode waarbij de stakeholders het systeem geleidelijk konden zien ontstaan en tijdig konden ingrijpen als ze dat nodig vonden. Die intensieve samenwerking tussen bedrijfsvoering en informatievoorziening is cruciaal voor het succes. Devoteam heeft dat goed gefaciliteerd en ook gezorgd dat de opeenvolgende versies van Mercato, met het oog op voortdurende veranderende regelgeving, steeds grondig getest waren en op tijd in productie kwamen.

Mercato op Computable

persbericht-computable-mercato-app-tp

Markt met ‘Mercato’ van alle markten thuis

Lees meer

Inmiddels is Mercato niet meer weg te denken uit onze dagelijkse werkzaamheden. Alle processen zijn gedigitaliseerd waardoor we ook waardevolle data ontsluiten om de markten en het toezicht daarop steeds verder te verbeteren. We kunnen zelfs aan de hand van mac-adressen achterhalen hoe looppatronen van bezoekers zijn. Het faciliteert dus ook de marketing van de markt.

“Mercato zal in de toekomst nog verder worden doorontwikkeld voor beide gemeenten. Op dit moment levert het voor collega’s en marktondernemers al zoveel voordelen op, ook kostenvoordelen, dat de samenwerking tussen Den Haag en Amsterdam naar meer smaakt”.


Rachid Guernaoui
Wethouder

We gaan ook nieuwe koppelingen maken met de bestanden van de Kamer van Koophandel en de gemeentelijke basisadministratie. Zo zal Mercato steeds verder worden verrijkt en bijdragen aan een soepele organisatie van onze markten. Ik denk dat Den Haag met deze oplossing flink voorop loopt en ik begrijp daarom ook de belangstelling van andere gemeenten. Want waarom zou je zelf iets gaan ontwikkelen als er een werkende oplossing bestaat die zichzelf al bewezen heeft?

Agile digitalisatie voor uw organisatie?

Benieuwd naar digitale oplossingsmogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Marc Kikkert, director Process & Excellence bij Devoteam Nederland (marc.kikkert@devoteam.com).

ICT Strategie & Integratie Consultancy door Devoteam Nederland

Bent u op zoek naar advies met betrekking to ICT Strategie en Integratie? Wij bij Devoteam hebben, mede door onze achtergrond als voormalig TMNS in de Integratie en Managed Services hoek, de skillset in huis om volledige Digitale Transformatie trajecten uit handen te nemen, waarbij de focus op aansluiting bij de business hoog in het vaandel staat.