Sla over en ga naar content

De Business Health Check bij een multinational in Rotterdam

Op verzoek van een grote multinational in de omgeving Rotterdam, heb ik een verkennend gesprek gevoerd met de BI manager BICC omtrent verhoging van de data kwaliteit en de betrouwbaarheid van het EDW (Enterprise Data Warehouse).  Althans daar begon het mee.

Tijdens dit gesprek is de ‘Business Health Check’ ter sprake gekomen en heb in hoofdlijnen de mogelijkheden aangestipt. Deze was qua agenda zelf te bepalen waarbij het zwaartepunt lag op Data Analytics.

Over de organisatie

Deze multinational is marktleider op de gebieden energie- en automatiseringsbedrijven en helpt nutsbedrijven, industriële klanten en eindgebruikers hun prestaties te verbeteren terwijl tegelijkertijd de gevolgen voor het milieu afnemen. Om de klanten optimaal van dienst te zijn, heeft zij haar krachten gebundeld in divisies waarin zoveel mogelijk samenhangende kennis en ervaring bijeengebracht zijn.

De aanpak

De manager gaf aan welke agendapunten hij van (groot) belang zag (betrouwbaarheidscurve van het EDW). Terloops moesten ook ‘maar’ de KPI’s (Key Performance Indicators) onder de loep worden genomen.

Tezamen stelden wij de agendapunten samen, de tijdslijnen en niet te vergeten de beschikbaarheid van de betrokkenen. Zowel van zijn kant als van mijn kant.

De tijdslijn van de ‘Business Health Check’ wordt volledig afgestemd op de beschikbaarheid van de klant en zal zo min mogelijk tijd in beslag nemen van de betreffende werknemers. Veel van het werk vindt namelijk op de achtergrond plaats.

In het geval van deze klant werd er specifiek gekeken naar de kwaliteit van de data, de bijbehorende processen en naar de inrichting van de ETL tool (Extract Loading Transform). Voorts werd er ook gekeken naar de consumerende partij en dan vooral op het gebied van tijdigheid en beschikbaarheid van de data. Dit resulteerde in een presentatie waarin de omgeving alsmede de processen in eenvoudige taal werden getoond. Evenals een projectplan om deze aanbevelingen al dan niet door te voeren door de klant (met hulp van ons) of door ons (Devoteam) zelf. Dit laatste zou in project vorm zijn waarbij helder van tevoren prijs en tijdlijn werden vastgelegd.

Een ander agenda punt was het inzichtelijk maken van de KPI’s. Tijdens de presentatie van de resultaten, kwam duidelijk naar voren dat de geldende KPI’s niet meer van deze tijd waren. Te veel KPI’s en te lastig om deze te controleren/monitoren.

Deze betreffende organisatie besloot om eerst met deze indicatoren zelf aan de slag te gaan en het aantal KPI’s terug te brengen en hiermee de processen aan te passen en pas later met de datakwaliteit alsmede de EDW-kwaliteit aan te pakken.

De Business Health Check gaf feitelijk in een kort tijdsbestek een helder inzichtelijk beeld van de organisatie op gebied van niet alleen data analytics maar ook van de bijbehorende processen.

U zelf bepaalt de agenda, tijdslijnen en focus gebieden, wij zorgen voor inzicht over data gedreven input. Op die manier kunnen zij u optimaal van dienst zijn. 

ICT Strategie & Integratie Consultancy door Devoteam Nederland

Bent u op zoek naar advies met betrekking to ICT Strategie en Integratie? Wij bij Devoteam hebben, mede door onze achtergrond als voormalig TMNS in de Integratie en Managed Services hoek, de skillset in huis om volledige Digitale Transformatie trajecten uit handen te nemen, waarbij de focus op aansluiting bij de business hoog in het vaandel staat.