Sla over en ga naar content

Devoteam wordt onderaannemer van Between voor de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft Between met haar onderaannemers waaronder Devoteam, als één van de tien gegunde opdrachtnemers gekozen voor de inhuur van ICT-professionals. De intermediair is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het inbrengen van kennis en kunde, het leveren van extra capaciteit aan veranderopgaven en/of het ondersteunen bij de (tijdelijke) vervanging van capaciteit. 

Behoefte aan externe ICT-capaciteit 

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doet zij door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen en toeslagen uit te keren. De Belastingdienst wordt daarbij ondersteund door de IV-organisatie door het leveren van IT-functionaliteit bij de uitvoering van (alle) processen. De IV-organisatie streeft ernaar een adaptieve en wendbare organisatie te zijn voor medewerkers, burgers en bedrijven met duurzaam inzetbare, professionele medewerkers. Daarnaast wenst het de continuïteit – nu en in de toekomst – te waarborgen en een voorspelbare en transparante organisatie te zijn. 

Om de realisatie van deze visie mogelijk te maken, doet de Belastingdienst beroep op tien dienstverleners, waaronder Between/Devoteam. Via minicompetities wordt bepaald wie bij de verschillende opdrachten ICT-professionals mag leveren. De meest gevraagde functieprofielen zijn gericht op Testmanagement, Systeem en Applicatieontwikkeling, Infrastructuurmanagement, Gebruikersondersteuning en Architectuur. 

Over Devoteam Sector Public

Devoteam Public is een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van digitale transformaties , sociaal domein vraagstukken, ketenregie en functioneel beheer. Devoteam verleent voor tientallen overheidsklanten innovatieve adviezen en maatwerk oplossingen op het gebied van changemanagement, procesmanagement, interim management en functioneel beheer.

Devoteam Public is de onafhankelijke partner in de overheid en gespecialiseerd in (sociaal domein) processen en IT. Continue doorontwikkeling van kennis en technologie en positie en specialisme in de markt stelt Devoteam in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids en organisatiedoelstellingen staan in de dienstverlening en projecten altijd centraal. Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten

voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Devoteam is in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het sociaal domein in aanraking komen, te duiden en te beheersen.