Sla over en ga naar content

Devoteam maakt digitale campagnes slimmer meetbaar

Online campagnes vormen een waardevolle aanvulling op campagnes in de traditionele media. Een belangrijk voordeel ervan is onder meer dat de resultaten veel beter meetbaar zijn. Helaas laten veel methodieken daarvoor nog te wensen over. Gangbare advertentieservers geven geen informatie over ‘wie’ is bereikt en rapporteren alleen het aantal unieke browsers of apparaten waarmee de uiting is bekeken. Dat kleurt het werkelijke netto digitaal bereik, omdat personen gebruikmaken van verschillende browsers en apparaten. Daarom gaf marktonderzoekbureau MSI-ACI aan Devoteam de opdracht een nieuwe, geavanceerde versie van FlexTrack™ te ontwikkelen. FlexTrack is een moderne SaaS-oplossing voor het meten en evalueren van websites en digitale campagnes op persoonsniveau, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van tienduizenden panelleden die benaderd kunnen worden voor deelname aan (effect-)onderzoek. MSI-ACI biedt FlexTrack aan bij klanten die regelmatig digitale campagnes voeren. De oplossing voorziet in een steeds groter wordende behoefte bij zowel marketeers als digitale uitgevers aan betrouwbare bereikcijfers en gedetailleerde doelgroep informatie.

Eenvoudig

Het aantrekkelijke van FlexTrack is dat het ondanks de statistische complexiteit aan de achterkant toch bijzonder eenvoudig is in gebruik aan de voorkant. Als een klant zich bij MSI-ACI meldt om een campagne te meten, wordt een project met dashboard aangemaakt. De klant ontvangt een zogeheten ‘view tag’ en een ‘click tag’ die als een HTML-pixel in de uiting of website kunnen worden geplaatst. Vanaf dat moment kan de klant de campagnes real-time volgen. Het systeem doet de rest.

Schaalbaarheid

Belangrijke eis bij de nieuwe versie was de schaalbaarheid om peak loads op te kunnen vangen. Per dag moeten soms tientallen miljoenen views worden verwerkt, terwijl ook het aantal panelleden voortdurend moet kunnen groeien. Daarom koos Devoteam voor Microsoft Azure, het flexibele ontwikkelplatform van Microsoft voor Cloud oplossingen. FlexTrack plaatst cookies op apparaten van ca. 90.000 geselecteerde panelleden die een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse internetbevolking binnen de leeftijd 16 t/m 70 jaar, en waarvan demografische gegevens bekend zijn zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Vervolgens registreert FlexTrack elke impressie op geplaatste advertenties, waarbij alle contacten worden geteld en verwerkt tot leesbare data. Een aantal van de geregistreerde views komt van panelleden, wat wordt vastgelegd aan de hand van de geplaatste cookies. De views worden slim geaggregeerd en opgeslagen in zogenaamde binaire zoekbomen. Daarmee kan de adverteerder gedetailleerd inzicht krijgen in het werkelijke bereik en de demografische profielen van elke afzonderlijke advertentie om zo te beoordelen of campagne onderdelen presteren.

Real-time grafieken

Voor een helder overzicht en goede leesbaarheid van al die gegevens heeft Devoteam met behulp van MVC en jQuery ook een dynamische frontend oplossing ontwikkeld die de grote stroom data filtert en ordent. Zo kan de adverteerder op elk gewenst moment real-time grafieken genereren die in een oogopslag de prestaties van zijn campagnes laten zien. En ook aan de beheerkant is de applicatie door Devoteam erg gebruikersvriendelijk gemaakt. MSI-ACI kan het hele proces van werving, screening, validatie, monitoring en de privacy waarborging van panelleden professioneel uitvoeren. Met deze nieuwe release van FlexTrack heeft Devoteam opnieuw aangetoond vooraanstaande oplossingen te kunnen bouwen op state-of-the-art ontwikkelplatforms zoals Microsoft Azure. Klanten van MSI-ACI krijgen met FlexTrack een zeer krachtig tool in handen waarmee ze hun campagnes beter kunnen meten dan ooit tevoren.

Mervyn Brookson, senior accountmanager bij MSI-ACI en verantwoordelijk voor FlexTrack:

“In digitaal marketingland zijn verwachtingen altijd hoog gespannen. Onze klanten verwachten een intelligente en vooral gebruiksvriendelijke user interface die direct de resultaten aanbiedt waarnaar men op zoek is. Het wordt als vanzelfsprekend gezien dat nieuwe apparaten en advertentietechnologieën goed gemeten kunnen worden. Devoteam heeft de flexibiliteit in FlexTrack weten te bouwen, waarmee zowel de technologische ontwikkelingen als de steeds groeiende aantallen impressies goed opvangen kunnen worden.

Zie ook Computable.nl: FlexTrack maakt MSI-ACI-campagnes slimmer meetbaar.