Sla over en ga naar content

Devoteam behaalt omzet van € 387,2 miljoen en operationele marge van € 35,8 miljoen in eerste helft 2020

– Omzet daalt met 2,4% in Q2
– Nettoresultaat – Groepsaandeel daalt met 7,1% in H1
– Oprichters en referentieaandeelhouders hebben op 9 juli 2020 een bod op de aandelen van Devoteam aangekondigd tegen een prijs van € 98 per aandeel

De geconsolideerde jaarrekening van H1 2020 is beschikbaar op onze website: https://www.devoteam.com/investors/financial-information

Resultaten voor de eerste helft van 2020

De omzet bedroeg € 387,2 miljoen in de eerste helft van 2020, een groei van 3,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Variaties in wisselkoersen en perimeter waren marginaal. Bijgevolg bedroeg de organische groei ook 3,7%, met een positieve impact op de werkdag van ongeveer 1 punt.

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 genereerde de Groep een omzet van € 180,3 miljoen, een daling met 2,4% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, waarvan 1,7% organisch.

Ondersteund door de COVID-19-maatregelen voor werktijdverkorting bedroeg de bedrijfsmarge € 35,8 miljoen en 9,3% van de omzet in de eerste helft van 2020. Alleen rekening houdend met het tweede kwartaal vertegenwoordigde de bedrijfsmarge 3,2% van de omzet, eens herwerkt van de mechanismen voor arbeidstijdverkorting.

Het bedrijfsresultaat bedroeg € 31,4 miljoen, iets lager dan in het eerste semester van 2019. Het omvatte herstructureringskosten van € 0,6 miljoen, voornamelijk in Duitsland, Nederland en Noorwegen, samen met een bijzondere waardevermindering van € 1,7 miljoen.

Het financiële resultaat kwam uit op – € 2,6 miljoen. Het omvatte een wisselkoersverlies van € 1,2 miljoen, een rentelast van € 0,5 miljoen op de obligatie-uitgifte, een kosten van € 0,3 miljoen gerelateerd aan de toepassing van IFRS 16 en € 0,2 miljoen kortetermijnfinancieringskosten (bevestigde kredietlijnen en factoring).

De belastinglasten bedroegen € 10,9 miljoen, wat overeenkomt met 36,4% van de winst voor belastingen, vergeleken met 33,1% in de eerste helft van 2019. Exclusief niet-belastbare winsten en andere uitzonderlijke elementen zou het belastingtarief in de eerste helft van 2020 31,4% zijn geweest. Het belastingtarief is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van de fiscale maatregelen in Frankrijk.

Het aandeel van de Groep in het nettoresultaat daalde met 7,1% van € 17,6 miljoen in het eerste semester van 2019 tot € 16,4 miljoen in het eerste semester van 2020.

Op 30 juni 2020 omvatte de nettokas een positieve impact van het uitstel van betaling van belastingen en sociale lasten voor € 20,5 miljoen, als gevolg van de overheidsmaatregelen om de economie te ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis. De netto liquide middelen omvatten ook een factor van € 14,2 miljoen. Gecorrigeerd op basis van de uitgestelde betalingen en de factor, bedroeg de netto kasstroom € 57,7 miljoen.