Sla over en ga naar content

Meerwaarde voor uw bedrijf met TIBCO Spotfire

Tot nu toe gingen de meeste van mijn Tibco Spotfire blogs over functionaliteiten. Tijd om er wat dieper in te duiken en te focussen op de doelen van een analytics tool voor de business. Wat brengt goed analytics met tools als Spotfire jouw organisatie? Hoe creeër je waarde en wat zijn voordelen voor bedrijven die tools als Spotfire gebruiken? Onderstaand wordt dit uitgelegd door drie real-life klantcases.

Voorraadniveau’s bij een olie- en gasbedrijf

Een goed voorbeeld is een groot olie- en gasbedrijf wat een algoritme had gecreeerd om de niveau’s van hun voorraden te monitoren. In een bedrijf als dit bedrijf behelzen deze voorraden een waarde van meerdere miljoenen Dollars. Hierdoor kan een laag, precies genoeg, voorraadniveau een hoop opslagkosten besparen.

Het idee is vrij simpel: een algortime berekent de het ideale voorraadniveau per SKU. Een web frotend communiceert deze voorgestelde wijziging naar een expert die het ervolgens kan accepteren, afwijzen of aanpassen. Vanaf dat moment passen alle systemen zich aan aan het geaccepteerde voorraadniveau. De vraag is: wat doet dit voor de organisatie als geheel?

Dit is waar Spotfire een verschil maakt. Voor dee organisatie hebben wij een serie dashboards gecreeërd die visueel inzicht geven in de potentiële besparingen en reeële besparingen met betrekking to voorraadniveau. Daarnaast geven deze dashboards een helder overzicht over de keuzes die door experts bemaakt worden met betrekking tot de aangeraden voorraadniveau’s door het algoritme. Kortom, volgen zij het systeem, óf gaan ze niet altijd mee met voorstellen? Als zij niet meegaan, hoeveel invloed heeft die keuze dan op de potentiële besparingen? En wat als je de experts onderling vergelijkt?

Met een set dashboards die waardevolle inzichten geven hebben we deze organisatie een volledig overzicht gegeven over wat het algortime daadwerkelijk voor hen doet, hoe het winst/verlies beinvloed, en hoe de organisate omgaat met deze enieuwe manier van werken. Het nemen van beslissingen wordt zo vereenvoudigt.

Verbeterde logistiek bij een containerterminal 

Bij een grote containerterminal hebben we informatieve dashboards gebouwd over de tijd die een container nodig heeft om van een schip te worden getild door een kadekraan, het transport ervan naar de containerstapel door een geleid voertuig en het proces van het plaatsen van deze container de stapel door een stapelkraan. Kortom het gaat hier om de gemiddelde tijd voor de hele actie en de gemiddelde tijden voor de relevante delen van deze operatie.

Maar veel interessanter zijn de uitschieters. Stel dat de actie om een container van een schip te halen gemiddeld een minuut duurt, maar soms wordt deze actie tot stilstand gebracht en duurt deze een half uur. Dan zorgt dit ervoor dat de container in de kraan hangt en het gehele laden of lossen tot stilstand komt. Met deze informatie kan de organisatie nu de logboeken van de verschillende machines analyseren om uit te zoeken waarom en waar de knelpunten worden gecreëerd en actie ondernemen om toekomstige ophoudingen en problemen te voorkomen.

Kosten analyses bij een internationale producent

Deze organisatie creeërt producten over de gehele wereld in verschillende fabrieken. De producten zijn identiek in termen van gebruik, maar variëren op het gebied van gebruikte materialen. In andere woorden, het product werkt hetzelfde, doet hetzelfde, ziet er hetzelfde uit, maar bestaat uit andere materialen.

Stel je voor dat Product X geprodceerd kan worden in China tegen een lagere prijs dan in Europa. Dat betekend echter niet dat het geheel goedkoper is, omdat transportkosten, wisselkoersen en opslagkosten de kostprijs opdrijven. Zelfs binnen China zijn verschillende fabrieken die tegen verschillende kostprijzen produceren. Hoe bereken je nou op een makkelijke manier waar je wat zou moeten produceren?

Wij hebben wederom een set visuele dashboards gemaakt die dit samenbrengen. Wat zijn de totale kosten om een product naar de eindklant te krijgen, als we alle ingedriënten van de prijs met elkaar vergelijken? En waarom is productie in de ene fabriek goedkoper dan in de andere? Ook hier hebben we de prijs opgebroken naar de laagst mogelijke productiekosten, wat leidde tot voorgestelde veranderingen bij bepaalde fabrieken om laaghangend fruit mee te pikken.

We created a set of visuals that bring it all together. What are the total costs to get a product at the customer, comparing all the ingredients of the price? And why is a product cheaper in one factory than in the other? Here as well, we decompose the price to the lowest possible level and even advise the organization to make changes, also indicating the low hanging fruit.

Zo kan Spotfire bijvoorbeeld laten zien dat een enorme besparing in één fabriek kan worden gedaan, maar dit zal veel moeite kosten, terwijl in een andere fabriek dingen kunnen worden veranderd, waarbij minder geld gespaard wordt, maar de productie eenvoudiger is. 

Meer over onze Spotfire kennis

Meer leren over Spotfire? Klik op de onderstaande knop en vind onze blog-posts, technische artikelen en case studies.