Sla over en ga naar content

Gemeentelijke zorgkosten gaan omlaag

De weg naar zorg, zelfredzaamheid en regie sociaal domein devoteam

 

U zult vast denken ‘hoezo gaan de gemeentelijke zorgkosten omlaag?’. In de media verschijnen bijna dagelijks nieuwsberichten dat de zorgkosten alsmaar stijgen en weer hoger uitvallen dan begroot. Dit is waarschijnlijk ook het geval in uw gemeente. Wellicht denkt u bij het zien van deze blog dat de titel kant noch wal raakt. Voor het huidige jaar of aankomende jaren kunnen veel gemeenten deze stelling niet ontkrachten noch bevestigen. Ze hebben onvoldoende inzicht in het huidig zorgproces en de kosten, laat staan dat ze het zorgproces efficiënter maken en kunnen voorspellen welke kosten eraan komen.

Gemeentelijke zorgkosten

Ondanks het gebrek aan inzicht is het een landelijk beeld dat de zorgkosten stijgen. Er kunnen grote verschillen tussen gemeenten zijn, wat overigens niks zegt over of de ene gemeente het beter doet dan de andere. Er is geen enkelvoudige oorzaak voor de stijgende kosten; er spelen veel verschillende factoren een rol die vaak ook een onderlinge relatie met elkaar hebben.

Gemeentelijke Zorgkosten Gaan Omlaan-Devoteam

Voorbeelden uit de media.

De redenen van de stijgende zorgkosten zijn per gemeente verschillend. Het echte probleem is dat we op gemeentelijk niveau de oorzaken vaak niet kunnen benoemen. 

Zorgkosten verlagen

Hoe kunt u de zorgkosten dan verlagen? Een efficiënter zorgproces, ICT-inzet, inkoop van zorg, regie en preventie zijn punten waar gemeenten direct invloed op kunnen uitoefenen. Sturen op deze punten lijkt dus de sleutel te zijn om de zorgkosten te verlagen, maar inzicht is daarbij voorwaardelijk. Als niet duidelijk is waar men nu staat is het lastig om bij te sturen. Fijn dat bestuurders een stuurwiel hebben, maar met een beslagen raam kunnen ze niet goed zien waar ze heen gaan.

Inzicht verschaffen

Maar hoe krijgt u dit inzicht dan? Inzicht krijgen we door de werkelijkheid over een periode te registreren. Gelukkig registreren gemeenten al veel informatie in ICT applicaties. Tot zover het goede nieuws. Wat vaak te wensen overlaat is de datakwaliteit en het combineren van databronnen. Er is teveel ongestructureerde data; data is verspreid, data wordt inconsistent gevuld en datavelden worden misbruikt voor andere doeleinden. Hierdoor wordt de werkelijkheid troebel weergegeven, met het risico dat er op basis van deze informatie beleid wordt gemaakt.

Als de datakwaliteit op orde is, is het zaak om data goed te combineren. Elke applicatie genereert data die waardevol is om goed beleid te vormen. Een combinatie van de eigen verzamelde data en die van andere organisaties in de zorgketen zorgen voor de inzichten. Goede samenwerking, ketenafspraken en een datawarehouse voor sturingsinformatie zijn hierbij zeer belangrijk. 

Zodra deze randvoorwaarden zijn ingevuld kunt u rapportages maken voor de bedrijfsvoering, beleidsmakers en samenwerkingspartners. U kunt rapportages creëren voor de dagelijkse en periodieke activiteiten, verantwoording en stuurinformatie. Deze data kunt u vervolgens visualiseren in een persoonlijk dashboard en mee interacteren zoals grafische weergaven selecteren, filteren en doorklikken. 

Zorgprocessen afstemmen op inzichten

Zodra u weet waar u staat en geen beslagen raam meer heeft kunt u echt gaan sturen op het beleid binnen uw gemeente. Door dáár maatregelen toe te passen waar de echte pijnpunten zitten: misschien is dat het zorgproces, de ICT-inzet, de inkoop van zorg, preventie of een combinatie van deze factoren. Met een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie kunt u de zorgkosten verder verlagen. Devoteam kan u helpen om inzicht te krijgen en de zorgkosten te verlagen, zodat u alvast kan doorgeven hoeveel bij uw gemeente de zorgkosten daadwerkelijk omlaag gaan.

Devoteam stimuleert kwalitatieve en betaalbare zorg in het Sociaal Domein

Devoteam is dé kennispartner voor het verlagen van de zorgkosten binnen het sociaal domein. Geïnteresseerd geraakt in onze diensten? Neem eens contact op met één van onze consultants. Wij vertellen u graag over onze ideeën en hoe dit in uw situatie gerealiseerd kan worden.