Sla over en ga naar content

De Mule Community Edition (MuleCE): iets voor jouw organisatie?

Salesforce

Het integratieplatform van MuleSoft dat het meest wordt gebruikt in professionele toepassingen, bestaat uit de combinatie van MuleSoft’s Anypoint Platform en de (licensed) Mule 4 Enterprise Edition runtime. Deze runtime is er in diverse deployment-varianten: in de cloud, containerized, on-premise en hybride. Naast de Enterprise Edition runtime bestaat er ook een (ongelicenseerde) Community Edition van de Mule runtime. In deze blog zullen we inzoomen op de ervaringen van een klantrelatie van Devoteam – we zullen de relatie ‘BedrijfX’ noemen – die de Community Edition een aantal jaren heeft toegepast in de eigen bedrijfs-IT omgeving. 

Mule Community Edition (MuleCE)

De Mule Community Edition (MuleCE) runtime laat zich met meest makkelijk kenschetsen in een directe vergelijking met het Anypoint Platform en de Mule Enterprise Edition (MuleEE) runtime. Merk op dat het onderstaande is geschreven als een kenschets, niet als een uitputtende lijst van verschillen:

 • MuleCE is een open-source runtime om Mule applicaties op te deployen en uit te voeren.
 • Een MuleCE runtime wordt geïnstalleerd op eigen machines (VM’s of bare-metal, on-premise of VM’s in de cloud).
 • Een MuleCE runtime biedt geen ondersteuning voor een aantal standaard Mule processors, zoals Dataweave transformatie processors, Batch processors en Caching processor-scopes. Wanneer deze processors in een applicatie-flow zijn gebruikt, dan zal het deployen van de applicatie op een MuleCE runtime falen met een foutmelding. Op soortgelijke wijze mist de MuleCE runtime de out-of-the-box ondersteuning voor MQ(JMS)-connectors en andere resources.
 • Een MuleCE runtime kan niet als een geïntegreerde runtime in Anypoint Studio7 worden geïnstalleerd. Hierdoor is het niet mogelijk om een Mule applicatie-flow in Anypoint Studio7 te debuggen op een MuleCE runtime.
 • Een MuleCE runtime kan niet gemanaged worden vanuit het Anypoint Platform. Met name is er geen integratie met API Manager en Runtime Manager, wat veel consequenties heeft:
  • Het ontbreken van integratie met API Manager betekent dat de volgende functionaliteiten niet out-of-the-box op MuleCE runtimes beschikbaar zijn: API policies, API proxies, API beveiliging, authenticatie, autorisatie en encryptie, API performance analyse.
  • Het ontbreken van integratie met Runtime Manager betekent dat meer functionaliteiten niet out-of-the-box met MuleCE runtimes beschikbaar zijn: het uniform beheren van Mule runtimes over diverse omgevingen (OTAP), het groeperen van runtimes, het clusteren van runtimes (High Availability), het deployen van applicaties naar (groepen van) runtimes, het trouble-shooten van applicaties op runtimes, en het trouble-shooten van business-transacties op runtimes (Insight).

MuleCE op maat gemaakt met Java en het Spring framework

Het IT-team van BedrijfX was vooraf bekend met de beperkingen van de MuleCE runtime. Om met deze beperkingen om te kunnen gaan, heeft het IT-team van BedrijfX geïnvesteerd in eigen customizations. De MuleCE runtime is ontwikkeld met Java en het Spring framework, net zoals de MuleEE runtime. Het IT-team heeft daarom een flink aantal Java/Spring customizations ontwikkeld: ten behoeve van data transformaties (omdat DataWeave processors niet worden ondersteund in MuleCE), ten behoeve van OAuth2 token decryptie en validatie, voor het implementeren van API protectie- en rate-limiting policies, voor JMS connectors, en meer. De MuleCE runtimes bij BedrijfX zijn on-premise geïnstalleerd, in active/standby modes. De logfiles van alle runtimes worden centraal verzameld door een externe tool. De deployment van nieuwe applicatie-versies naar de runtimes wordt met de hand georchestreerd, ondersteund door een geautomatiseerde deployment-pipeline.

MuleCE customizations belemmeren innovatiesnelheid

Technisch werkt alles naar behoren, maar toch zijn er zorgen bij het management van BedrijfX. De ontwikkeling en onderhoud van de toegevoegde customizations op de MuleCE runtimes vereist een specialistische kennis van Java en het Spring framework, en het kost BedrijfX moeite om die kennis vast te houden. Soms zijn er onnodige verstoringen in de Mule applicaties en de continuïteit van de primaire bedrijfsprocessen loopt risico’s. Daarnaast zijn de Mule applicaties voor het bedrijf een bottle-neck geworden. Vanwege de customizations kost de ontwikkeling van de Mule applicaties (te) veel tijd. De snelheid van business-innovaties wordt hierdoor belemmerd.

Het initiële advies: van MuleCE naar MuleEE (MuleSoft Enterprise Edition)

Dit was de situatie op het moment dat Devoteam bij BedrijfX betrokken raakte. De CIO van BedrijfX nam contact op met Devoteam, met de vraag een weg uit deze situatie te vinden. Het advies dat Devoteam opstelde – na een quick-scan van het integratielandschap van BedrijfX – bracht het volgende advies boven tafel:

 • Investeer in de (licensed) Mule Enterprise Edition. Migreer de Mule applicaties van de MuleCE runtimes naar MuleEE runtimes. Maak gebruik van het Anypoint Platform en de mogelijkheden die API Manager en Runtime Manager bieden. Discontinueer zo veel mogelijk van de Java/Spring customizations en schrijf de investeringen hiervoor versneld af.
 • Bouw de kennis in het IT-team opnieuw op, niet met betrekking tot Java/Spring technologie, maar over de methodiek van API-led connectivity en API-reusability, over het gebruik van de processen van C4E (Center for Enablement) en over de out-of-the-box mogelijkheden van het Anypoint Platform en de MuleEE runtimes.

Vanuit Devoteam was dit een eerlijke en duidelijke boodschap richting de klant. Het migratieproject om de Mule applicaties van MuleCE naar MuleEE te migreren vraagt immers om efficiënte inzet van tijd, mensen en budget. Dit is precies hetzelfde wat de customized Mule applicaties op de MuleCE runtimes vragen: tijd, mensen en budget. De extra belofte die het migratieproject maakt is dat, na de migratie naar Mule Enterprise Edition, de integratieplatform-kosten omlaag zullen gaan (ondanks de licenties) en de business-agility omhoog. Vanwege de uitdagingen van BedrijfX met de Mule Community Edition – tenslotte ook een MuleSoft product – waren er concrete en ambitieuze beloften nodig om het migratieproject van start te laten gaan.

Mule Community Edition: iets voor jouw organisatie?

Deze blog startte met de vraag “Mule Community Edition, is dat iets voor jouw organisatie?”. Een organisatie die deze vraag wil beantwoorden, zal zichzelf de vraag moeten stellen hoe de (onvermijdelijke) customizations op de MuleCE runtime door de organisatie zullen worden ontwikkeld en onderhouden, zonder dat dit ten koste gaat van de business-agility. Als hierop het antwoord bekend is, dan kan de organisatie de afweging beginnen tussen een integratieplatform zelf inrichten (rondom Mule Community Edition runtimes) of een pre-integrated, multi-inzetbaar, low-code integratieplatform inkopen (Anypoint Platform + Mule Enterprise Edition runtimes). Maar het belangrijkste gaat hier nog aan vooraf: voorkom dat de Mule Community Edition de organisatie wordt ‘ingerommeld’ (omdat het een free-download is), om vervolgens een jaar later tot de ontdekking te komen dat het Anypoint Platform met MuleEE runtimes de betere keuze was geweest.

Hulp nodig bij integratie- of MuleSoft specifieke uitdagingen?

Met meer dan 70 gecertificeerde MuleSoft-consultants en onze +25 jaar integratie-ervaring in projecten binnen elke sector die je maar kunt bedenken, gecombineerd met een sterk partnerschap met MuleSoft, stelt Devoteam in staat je organisatie te begeleiden bij elke integratie-gerelateerde uitdaging. Op zoek naar hulp? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we jouw organisatie kunnen helpen.