Sla over en ga naar content

COVID19 maakt business problemen door oude software zichtbaarder dan ooit tevoren

COVID 19 heeft digitalisering binnen bijna alle sectoren versneld. Waar ICT al één van de belangrijkste zakelijke enablers was, zijn bijna alle organisaties nu volledig afhankelijk van een digitale werkwijze, zowel intern als in de omgang en dienstverlening naar klanten. 

Deze digitale versnelling legt een gigantisch druk op IT afdelingen. Waar het een groot probleem was wanneer een webshop, website, app of klantportaal enkele minuten downtime had, is het nu nog crucialer omdat de business letterlijk stil ligt. De digitale kant van een bedrijf is niet meer een cruciaal onderdeel, maar het énige onderdeel in veel branches.

De bovengenoemde druk op ICT afdelingen laat ineens zien dat de oudere software, applicaties en systemen die voorheen nog voldeden niet meer voldoen in een wereld waarin alles digitaal moet. 

Elk stuk organisatiesoftware is een product van de tijd en de omgeving waarin het is gemaakt. Dit lijkt logisch voor oude software methodologieën die de onderhoudsfase zien als het einde van de Software Delivery Lifecycle (oftewel geen continue doorontwikkeling). Zelfs wanneer software perfect wordt onderhouden en sommige functies in de loop van de tijd zijn toegevoegd om aan een aantal voorheen onbekende vereisten te voldoen, komt er een tijd dat de wereld rondom die software simpelweg zo erg is veranderd dat deze verouderd begint te raken. Dit uit zich doordat de software niet langer snel kan worden aangepast aan nieuwe vereisten. Wanneer dit gebeurt, kan de verouderde software een aanzienlijke impact hebben op het bedrijf en tot tal van problemen leiden.

3 soorten business problemen veroorzaakt door verouderde software applicaties

Toenemende operationele- en onderhoudskosten bij oudere software

Net als bij mensen vertoont oude software steeds meer scheuren en mankementen naarmate de tijd vordert. Onderhoud neemt toe en kost simpelweg meer en meer geld. 

Sommige software is geschreven om te worden uitgevoerd op specifieke hardware. Dit kan van alles zijn, van een Point-Of-Sale-apparaat tot een mainframe. Er doen zich problemen voor als deze hardware na een bepaalde tijd niet meer werkt en moet worden vervangen. Het vinden van reserveonderdelen voor oudere apparatuur kan een moeilijk en kostbaar proces zijn.

Ook de groep mensen die met deze code en oude technologieën uit de voeten kunnen wordt schaarser en schaarser. Stel je voor dat je huidige developer die de software ooit heeft gemaakt, zijn carrière voortzet bij een andere organisatie. Dan heb je een probleem, want er zijn niet veel mensen meer die kunnen wat hij kon. Daarnaast betekent schaars ook duur en moeilijk te vinden. 

Hoe langer er wordt doorgebouwd op oudere software, hoe complexer de code vaak wordt. Het oplossen van problemen wordt daarmee moeilijker en duurt langer. 

Meer druk op het kaartenhuis

De software die toendertijd gemaakt is, heeft inmiddels allerlei nieuwe functies gekregen die er bovenop gebouwd zijn. Dit leverde altijd al wel problemen op waarbij de implementatie van één nieuwe functie bijvoorbeeld zorgde voor problemen (bugs) op 5 andere plekken binnen het systeem. Nu de druk op ICT nog hoger wordt en elke business afdeling continu om innovatie en nieuwe functies/integraties vraagt, dreigt het kaartenhuis om te vallen. Zie het als een flatgebouw waarin de fundering verouderd is, maar waar continue in de hoogte wordt doorgebouwd en er meer gewicht op deze fundering komt. Er gaat een moment komen dat het omvalt. 

Oudere software biedt weinig innovatievermogen

Bedrijven willen misschien uitbreiden naar nieuwe markten of producten aan hun portfolio toevoegen. Als bijvoorbeeld een warehousing-systeem niet bestand is tegen nieuwe soorten producten, kan dit de capaciteit van het bedrijf om in te spelen op veranderende marktvragen ernstig belemmeren. 

De recente COVID-19-uitbraak en aanverwante economische maatregelen hebben het belang benadrukt van het kunnen werken vanuit huis. Oudere software zonder netwerkmogelijkheden kan een ernstig probleem vormen voor bedrijven die door deze maatregelen worden getroffen. 

Scholen die geconfronteerd worden met een onmiddellijke behoefte om thuis studeren te vergemakkelijken, kunnen ernstig worden belemmerd in hun educatieve effectiviteit als ze niet snel videoconferentiesystemen kunnen integreren in hun applicatielandschap.

Ook de (online) retail, ofwel e-commerce, ervaart een hoge druk. Van leveranciers van digitale goederen zoals games en films tot aan supermarkten, het is voor bijna elk bedrijf een noodzaak geworden om online producten te verkopen. Zo moeten actuele voorraden per API beschikbaar worden gesteld en moet automatisch bestellen mogelijk worden gemaakt. Zonder de mogelijkheid om online te verkopen, blijft een steeds grotere bron van inkomsten onbenut en kan het imago van het bedrijf eronder lijden als concurrenten als moderner worden ervaren. Lees hier 5 voorbeelden over hoe retail en e-commerce er na COVID-19 uit zal zien

Het effect van deze problemen: concurrentienadeel

Wat deze problemen met elkaar gemeen hebben, is dat ze een bedrijf zowel direct als indirect kunnen beïnvloeden. Directe effecten zijn voelbaar en meetbaar voor het bedrijf zelf en betreffen gemiste inkomsten, hoge kosten en toenemende risico’s.

Het indirecte effect van deze problemen op een bedrijf is dat ze concurrentienadeel veroorzaken in vergelijking met concurrenten die een moderner IT-landschap hebben. Hierdoor kunnen ze kosten besparen, meer inkomstenbronnen kunnen aanboren en sneller kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Kortom, nu is het moment om na te denken over modernisering van je verouderde software, applicaties of systemen. 

Lees de volledige white paper ‘5 business problems caused by outdated software’

Dit artikel is slechts een extractie van de volledige white paper over 5 operationele problemen die veroorzaakt worden door verouderde software applicaties. Klik op de onderstaande knop om de gehele white paper te downloaden.