Sociaal Domein

Devoteam en het sociaal domein: Technology For People

Hieronder een kleine greep uit actuele kopregels laat zien dat er veel speelt rond Wmo, jeugdzorg, de participatiewet of schuldhulpverlening. Sinds de decentralisatie in 2015 kenmerkt het sociaal domein zich door dynamiek en complexiteit.

Actuele nieuwstitels

1

‘Wmo in 2020 over naar abonnementstarief.’

2

‘Jeugdzorg opnieuw op de schop.’

3

‘Participatiewet drijft mensen tot wanhoop.’

4

‘Minder schuldhulp, niet minder schulden.’

Een greep uit het aanbod van Devoteam voor het sociaal domein

Partijen als gemeenten, zorgaanbieders, uitvoeringsorganisaties en zeker ook burgers worstelen er nog dagelijks mee. Devoteam helpt. Denkend vanuit organisatie- en beleidsdoelen stroomlijnen we processen en vernieuwen we IT-systemen. Dit leidt tot optimale dienstverlening door overheden en uitvoeringsinstanties, maximale zorg door zorgaanbieders en daarmee tot maatwerk voor burgers.  

Ons doel: maximale zelfredzaamheid van inwoners, naadloze informatievoorziening tussen ketenpartners, veilige en betrouwbare IT.

Maar waar leidt onze inzet uiteindelijk toe? Het antwoord: beter inspelen op de behoeften van burgers. Hieronder laten we zien op welke aspecten er voor ketenpartners in het sociaal domein kansen en uitdagingen liggen. 

Proces- en IT-architectuur

Veel ketenpartners in het sociaal domein werken met legacy (verouderde) systemen en lock in-vendors. Devoteam helpt bij de transitie naar de nieuwste technologie, in alle onafhankelijkheid. Dit is de basis om te komen tot bijvoorbeeld een efficiënter burgerportaal om burgers naar de juiste steun en zorg toe te leiden. 

Ook zien we dat in het aanbestedingsproces gemeenten en zorgaanbieders elkaar niet altijd goed vinden. Devoteam is nauw betrokken bij standaardisering van dat proces en het wegwerken van het teveel aan vermijdbare administratieve lasten.

Sturing en verantwoording

Data en analyse zijn onmisbaar om de juiste beleids- en budgetbeslissingen te nemen. Veel ketenpartners in het sociaal domein laten kansen liggen om efficiënter en kostenbewuster te werken. Devoteam helpt die kansen wèl te benutten, met specialisten in Data & Analyse.

Organisatiecultuur

Processen en IT succesvol veranderen veronderstelt een organisatie die veranderingen kan omgaan. Devoteam heeft de kennis en ervaring om met o.a. ‘gedoseerde’ software delivery om die verandering goed te managen.  

Wet- en regelgeving

De continu veranderende wet- en regelgeving èn uitzondering-op-uitzondering maakt up to date informatievoorziening in het sociaal domein niet eenvoudig. Wij ontwerpen processen en systemen die meebewegen met die dynamiek. Ook het voldoen aan de meest actuele AVG-voorschriften is een uitdaging. Devoteam helpt actief bij het waarborgen van de AVG-regels met Privacy Access Management.

Gemeenten en bij organisaties waar wij dit reeds gerealiseerd hebben

Waarom Devoteam?

Onafhankelijke advies, specialisatie in proces- en IT-consultancy en gedegen ervaring binnen de publieke sector.

Devoteam is de onafhankelijke partner in het Sociaal Domein en gespecialiseerd in de processen en IT. Onze continue doorontwikkeling van kennis en technologie en onze positie en specialisme in de markt stelt ons in staat om te adviseren en te realiseren. Beleids- en organisatiedoelstellingen staan in onze dienstverlening en projecten altijd centraal. Professionals van Devoteam verbinden en organiseren samenwerking gericht op resultaten voor een efficiënte en effectieve informatievoorziening en IT. Wij zijn in staat om complexe thema’s, waarmee projecten in het Sociaal Domein in aanraking komen, te duiden en te beheersen.

marc-kikkert

Marc Kikkert

Directeur Devoteam Sector Public

devoteam

Gerelateerde publicaties