Bedrijfsproces optimalisatie

Klik hier om te zien hoe Business Process Excellence binnen de scope van de Devoteam oplossingen valt.

Business proces optimalisatie bij Devoteam uit zich in de analyse, ontwikkeling en implementatie van ketensamenwerking, bedrijfsvoering en het informatiemanagement in verschillende branches. Alles in het teken van een zo optimaal mogelijke inrichting en het ‘future-proof’ maken van bedrijfsprocessen. Wij helpen onze klanten met de juiste combinatie van social skills en domeinexpertise. Onderstaand wordt in verschillende fases weergegeven hoe wij bedrijfsproces optimalisaties teweeg brengen.

Onderzoek en analyse

Het eerste doel is om meer inzicht te krijgen in wat er speelt in een organisatie. Hoe staat de organisatie ervoor ten opzichte van de gewenste situatie die bereikt moet worden. Welke processen moeten drastisch veranderd worden, welke processen hoeven slechts licht bijgestuurd te worden en welke business elementen sluiten al aan. Zo ontstaat een ‘gap’ (de kloof tussen de huidige en gewenste situatie) die exact aangeeft waar de uitdaging zich bevindt.

Organisatieadvies ingericht naar het INK Managementmodel

Naar aanleiding van de gap-analyse wordt een helder organisatieadvies voorgedragen aan de hand van het INK Managementmodel. Kortom, vanuit de probleemanalyse wordt een advies opgesteld met betrekking tot een veranderingstraject.

Bedrijfsvoering en informatiemanagement voor procesoptimalisatie en -implementatie

Na de keuzes die uit het organisatieadvies komen wordt een concreet bedrijfsvoering- en informatiemanagementplan opgesteld voor de procesoptimalisatie en -implementatie. Deze plannen worden vervolgens structureel stap voor stap uitgevoerd, zodat niet de gehele organisatie stil komt te liggen. Hierbij wordt gewerkt vanuit een top-down benadering, waarbij processen vanaf het managementlevel worden aangepakt.

Privacy

Naast business proces optimalisatie om te voldoen aan verschillende privacyeisen, is privacy een aspect wat in elke procesoptimalisatie traject wordt bewaakt. Voor elk verandertraject worden daarom eerst meerdere Privacy Impact Assessments gedaan. Veranderende processen zorgen vaak voor een andere manier van omgaan met data, waarbij ook de privacybewaking mee moet veranderen. Naast data zijn er veel privacygevoelige bedrijfsprocessen binnen organisaties. De impact van de verandering op deze data en processen wordt met de PIA’s helder in kaart gebracht.

Projectmanagement

Tijdens het gehele verandertraject voorziet Devoteam organisaties (soms deels) van projectmanagement. Ook als projectmanagers binnen de organisatie zijn aangewezen om het project te managen zal Devoteam een ondersteunende rol als Business Process Excellence expert bieden.

Management- en stuurinformatie

Tijdens het veranderingstraject wordt management voorzien van de juiste stuurinformatie, zodat vanuit een top-down benadering gestuurd kan worden op het werken met de nieuwe of veranderde organisatieprocessen.

Ontwikkeling & Training

Binnen de organisatie worden de juiste personen opgeleid om om te gaan met de bedrijfsprocesoptimalisatie. Stel dat het gaat om een digitalisering waarbij personeel administratieve zaken op een tablet doorvoert, waar dat voorheen op papier was, dan worden speciale trainingen gegeven om de omgang met tablets gemakkelijker te maken. Ook worden workshops en trainingen aan het management gegeven die als doel hebben om de verandering zo optimaal mogelijk te begeleiden vanuit de organisatiesturing.

Aan het einde van dit traject zijn vaak grote bedrijfsprocessen veranderingen doorgevoerd, is de privacy binnen deze processen gewaarborgd en weten de mensen binnen de organisatie hoe zij met de nieuwe processen om moeten gaan. Kortom, Devoteam ontzorgt organisaties volledig op het gebied van Business Process Excellence.

Devoteam’s expertise

Wij werken veel volgens de PRINCE2 methodologie en analyseren middels het INK Management model. Daarnaast zijn de expertises die wij inzetten binnen een bedrijfsproces optimalisatie: Team Management, Proces Management, Organisatie Ontwikkeling, Project Management, Informatie Management, Sociaal Domein Kennis en soft skills als het creëren van groepsdynamiek en het geven van trainingen, workshops en coaching.

Bedrijfsproces optimalisatie voor uw organisatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie of om de mogelijkheden te bespreken voor bedrijfsproces optimalisatie binnen uw organisatie.

devoteam

Contact

Marc Kikkert

Directeur Devoteam Sector Public