Agile Transformatie proces optimalisatie

Naast procesoptimalisatie van de bestuurlijke bedrijfsprocessen zijn IT-gerelateerde wijzigingen ook een driver voor de verandering van bedrijfsprocessen. Integratie/architectuur trajecten of projecten bij bedrijven op DevOps gebied brengen vaak een nieuwe (agile) werkwijze met zich mee. Wij zorgen ervoor dat processen vanuit de IT kant aansluiten op businessprocessen.

Startpunt: een Agile management team

Agile IT vereist een agile manier van werken. Vaak wordt echter overgegaan tot de start van een Agile IT traject, voordat het gehele bedrijf in staat is om agile te werken. Stap één in de procesoptimalisatie is daarom het meekrijgen van het managementteam. Zij moeten vanuit een top-down benadering agile gaan sturen om agile development teams binnen het bedrijf optimaal te laten functioneren.

Analyse

Een traject als processen aan de IT kant soepel te laten verlopen begint vaak bij een statement als “Wij willen agile software gaan ontwikkelen”. In de analyse fase brengt Devoteam alle processen in kaart die moeten veranderen om de organisatie agile te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gefocust om alle procesveranderingen die Agile development met zich meebrengt te realiseren op een manier die zo dicht mogelijk bij de bestaande business processen ligt. Kortom, processen voor de business dienen als leidraad, IT gerelateerde processen worden op één lijn gezet met de business.

Organisatieadvies om de juiste keuzes te maken

Er wordt een kundig advies opgesteld met betrekking op de te maken keuzes voor het management. Vrijwel altijd gaan organisationele veranderingen vooraf aan IT transformatie trajecten. Er zullen bijvoorbeeld ‘product owners’ moeten worden aangesteld voor de agile teams. Devoteam geeft een helder advies, inclusief de impact die deze veranderingen hebben op de organisatie, wat het management in staat stelt om bewuste keuzes te maken.

Agile coaching en training

Het introduceren van een verandering op IT gebied en een nieuwe agile manier van werken is slechts het begin. Vervolgens moeten leidinggevenden en teams gecoacht worden om agile te leren werken. ‘Ownership’ voor hun rollen binnen de teams is hierbij één van de belangrijkste elementen. Alleen als werknemers er intrinsiek van overtuigd zijn dat agile ‘de manier’ is zullen agile teams optimaal functioneren. Door middel van demo’s en workshops worden zowel teams als managementleden getraind.

 

devoteam

Contact

Marc Kikkert

Directeur Devoteam Sector Public