Sla over en ga naar content

Devoteam begeleidt 300 DevOps teams in professionele systeem monitoring

Een grote systeembank in Amsterdam investeert al jaren in de automatisering en harmonisering van de Continuous Delivery werkzaamheden ten behoeve van een vlotte productiegang. Betrouwbaarheid van systemen en applicaties staat daarbij altijd centraal; de klant moet altijd en overal zijn bankzaken kunnen regelen. En betrouwbaarheid hangt nauw samen met goede monitoring van systemen en applicaties bij de bank, een gedeelde verantwoordelijkheid van zo’n 300 DevOps teams. Devoteam kreeg de opdracht die monitoring in te richten, te professionaliseren en de mensen te trainen met gebruikmaking van de Agile Scrum Kanban en DevOps werkwijze.

In een DevOps cultuur wordt van teams een grote vrijheid en zelfstandigheid verwacht. Dat vergroot de innovatiekracht en bevordert een vlotte productiegang. Nadeel is dat er ook een wildgroei aan oplossingen ontstaat voor problemen waar de teams zich niet mee bezig zouden hoeven te houden, waaronder monitoring. De oplossing werd onder andere gevonden in het zo aantrekkelijk mogelijk aanbieden van geïntegreerde standaardtools met professionele ondersteuning aan de teams. De innovatievrijheid van de teams werd daarbij niet als probleem gezien maar juist benut door meerdere oplossingen toe te staan mits getoetst aan de criteria van de IT-architectuur (o.a. middels de certificering). Bijvoorbeeld of monitoring data wel gedeeld worden met andere teams en de Master Control Room.

Maturity model

Belangrijke uitdaging was dat de kennis over monitoring per team sterk verschilde. Sommige teams waren er al ver mee, andere stonden aan het begin van hun leercurve. Bovendien wilde Devoteam voor een breed gedragen aanpak alle teams in het proces betrekken. Daarom moest die kennis eerst worden gedeeld en gelijkgeschakeld. Elk applicatieteam moest leren hoe het de eigen applicaties optimaal kan bewaken en welke tools daarvoor gebruikt kunnen worden binnen de randvoorwaarden van de IT-architectuur bij de bank. Op basis van een aantal interactieve workshops werd samen met Devoteam en de teams een samenhangend Maturity Model voor Monitoring ontwikkeld. Daarin worden vijf maturity levels onderkend, variërend van infrastructuur monitoring tot business value chain monitoring. Gevolg van de sterke teambetrokkenheid was dat de guidelines van onderaf zijn ontwikkeld en niet van bovenaf zijn opgelegd. Dat heeft geleid tot een breed draagvlak en snelle acceptatie van de nieuwe werkwijzen in de teams.

Awareness

Daarnaast heeft Devoteam een verschillend aantal communicatiemiddelen ingezet om de awareness bij alle teams te vergroten en kennisdeling te stimuleren. Zo werd onder meer een glossy boekje en een zogenaamde primer training ontwikkeld. Het boekje, dat ook online beschikbaar is, legt uit wat monitoring is en hoe de tools op elk maturity level kunnen worden ingezet. De primer is een e-learning module die de DevOps engineers bij de bank via multiple choice vragen en praktijkcases wegwijs maakt in het gebruikte vakjargon binnen monitoring. Uiteindelijk doel is dat de teams met de juiste tools hun eigen monitoring kunnen inrichten. Daarnaast werden handleidingen geschreven en bootcamps georganiseerd om de hele community met vele honderden professionals aan te haken op de processen rond monitoring. In 2015 lag daarbij het accent op de eerste drie maturity levels: infrastructuurcomponenten, applicatiecomponenten en de applicatie zelf.

In 2016 zal meer aandacht worden besteed aan level 4: monitoring van de hele IT-value chain. Via veel open sociale kanalen wordt support geleverd en getracht zoveel mogelijk procesfutiliteiten te voorkomen en de zelfredzame teams slagvaardig te ondersteunen. Voor eenvoudige vragen kunnen de teams terecht bij de online monitoring community, lastiger vragen kunnen worden gesteld tijdens de wekelijkse supportsessies. Devoteam heeft voor monitoring zelfs certificeringen in het leven geroepen waarbij een aantal key capabilities wordt gecontroleerd en professionals een M-Level certificaat krijgen uitgereikt.

Verder stijgende betrouwbaarheid

De toenemende kwaliteit van monitoring op de applicaties heeft geleid tot een verder stijgende betrouwbaarheid van de systemen en harmonisering van de processen en tools binnen IT bij de bank. Bovendien kan de monitoring buiten kantooruren nu ook eenvoudiger worden overgezet van de teams naar de Master Control Room waar de applicaties overnight worden bewaakt. Op die manier is er 24/7 optimale monitoring en worden problemen opgelost voordat ze werkelijk schade kunnen aanrichten.

ICT Strategie & Integratie Consultancy door Devoteam Nederland

Bent u op zoek naar advies met betrekking to ICT Strategie en Integratie? Wij bij Devoteam hebben, mede door onze achtergrond als voormalig TMNS in de Integratie en Managed Services hoek, de skillset in huis om volledige Digitale Transformatie trajecten uit handen te nemen, waarbij de focus op aansluiting bij de business hoog in het vaandel staat.