Data Governance


“Data Governance (DG) is the specification of decision rights and an accountability framework to ensure appropriate behavior in the valuation, creation, storage, use, archiving and deletion of information. It includes the processes, roles and policies, standards and metrics that ensure the effective and efficient use of information in enabling an organization to achieve its goals.”

-Gartner


Data Governance (DG) is een belangrijke bedrijfsdiscipline die ernaar streeft meer controle en inzicht te verschaffen over het aanmaken, behandelen, onderhouden, opslag, gebruik en het delen van essentiële bedrijfsinformatie bedrijfsbreed.

Data Governance is een belangrijk element binnen de Master Data Managementoplossing voor een doeltreffend datakwaliteit management. Data Governance richt zich vooral op mens en proces waar MDM zich vooral richt op de technologie.

data-analytics-data-governance

Daarnaast richt data governance zich op het continu monitoren van bedrijfsprocessen die primair te maken hebben met datakwaliteit en het bevorderen hiervan. Dit houdt tevens in dat er specifieke rollen worden toegekend zoals een dataeigenaar (data stewardship).

devoteam

Contact

Melis Schaap

Practice Director Data as a Service

What's up in Devoteam