Digitalisering trends in het sociaal domein

Data, IoT, procesoptimalisatie, privacy, digitale informatieverschaffing, Lean & Agile

Veranderingen in het Sociaal Domein vragen om de overstap van analoge naar digitale informatieverschaffing en -verwerking. Lees hieronder meer over kernuitdagingen van digitalisering binnen het sociaal domein.

digitalisering-in-het-sociaal-domein-devoteam

Kernuitdagingen van digitalisering in het sociaal domein

Toenemende hoeveelheid data

Organisaties binnen het sociaal domein beschikken vandaag de dag over gigantisch veel data. Elk aspect van maatschappelijke ondersteuning en participatie is vastgelegd. Wordt die data optimaal gebruikt? In veel gevallen nog niet. Devoteam heeft recentelijk budgetvoorspellingen gedaan m.b.t. het WMO budget van de gemeente Stichtse Vecht. Door machine learning is op basis van alle beschikbare data uit het verleden een budgetprognose voor de toekomst gemaakt (meer dan één jaar).

De hoeveelheid beschikbare data is nu al groot en door de komst van IoT en de toenemende digitalisering binnen gemeenten wordt deze hoeveelheid data nog groter. Kunnen de huidige data warehouses dit nog aan? Of is er behoefte aan een flexibele en schaalbaar platform om al deze data op te slaan?

Worden er al data gedreven beslissingen gemaakt binnen uw organisatie? Gemeentes beschikken vaak over zoveel data, dat vrijwel elke gemaakte beslissing gebaseerd zou kunnen worden op data. Vaak mist er simpelweg inzicht. Data moet voor u werken. Devoteam heeft ruime ervaring in het opzetten van (big) data platforms die met grote hoeveelheden data en een grote variëteit aan data kunnen omgaan. Daarnaast implementeren wij data analyse tools, waarmee beslissers in één oogopslag kunnen zien welk besluit zij moeten nemen.

Verandering van bedrijfsprocessen door digitalisering

De digitalisering maakt dat het werkproces verandert en de samenwerking tussen de lijn, ICT en ketenpartners van steeds groter belang wordt. Daarnaast ontstaan door digitalisering nieuwe rollen binnen organisaties. Kortom, processen veranderen en moeten opnieuw aangeleerd en geoptimaliseerd worden.

Business procesoptimalisatie bij Devoteam uit zich in de analyse, ontwikkeling en implementatie van ketensamenwerking, bedrijfsvoering en het informatiemanagement in verschillende branches. Alles in het teken van een zo optimaal mogelijke inrichting en het ‘future-proof’ maken van bedrijfsprocessen. Wij helpen onze opdrachtgevers met de juiste combinatie van sociale vaardigheden en domeinexpertise.

Naast procesoptimalisatie van de bestuurlijke bedrijfsprocessen zijn IT-gerelateerde wijzigingen ook een driver voor de verandering van die processen. Integratie/architectuur trajecten of projecten bij bedrijven op DevOps gebied brengen vaak een nieuwe (agile) werkwijzen met zich mee. Wij zorgen ervoor dat processen vanuit de IT-kant aansluiten op businessprocessen. Lees hier meer over Agile Transformatie procesoptimalisatie.

Richt processen in om te voldoen aan privacy wetgevingen: AVG implementatie is slechts het begin

Na de ingang van de AVG privacy wetgeving lijkt het alsof we voorlopig klaar zijn met het onderdeel privacy. Echter is dit slechts het begin. De komende jaren zullen we nog erg druk zijn met de invoering van AVG. Niet veel organisaties zijn echt klaar. De wet is in de meeste gevallen wel geïmplementeerd, maar dat betekent niet dat het werk gedaan is. De waarborging van privacy van inwoners die bijvoorbeeld zorg nodig hebben staat bij vrijwel alle gemeente hoog in het vaandel. Ook landelijk en in de EU is dit een hot topic.

Zo is er begin 2017 al een nieuwe EU ePrivacy Wetgeving (de wet die eerder ook wel bekend stond als de cookie-wet) voorgelegd die zich richt op alle “nieuwe” mediakanalen (whatsapp, instagram, facebook en meer). Uiteraard zal het nog een tijdje duren voor deze wet in werking treedt. Echter kan het geen kwaad om alle bedrijfsprocessen op privacy gebied flexibel in te stellen, zodat er in de toekomst gemakkelijk, efficiënt en kosteneffectief gereageerd kan worden op wetgevingen m.b.t. data en de privacy daarvan. Ook wetgevingen als Basel lll, FRTB, AMLD V en meer komen eraan. Zie hierover ook ons Engelstalige artikel over concurrentievoordeel door RegTech (technologie die ingesteld is op nieuwe regulaties) en strategisch databeheer.

Digitale informatieverschaffing

Informatieverschaffing op papier is aan het verdwijnen, kranten worden steeds minder gelezen en lokale nieuwsmedia stappen over naar een digitaal platform. Hoe krijgt u uw informatie bij diegenen die u wilt bereiken? Deze uitdaging geldt zowel binnen organisaties als in de communicatie naar buiten toe. Waar vroeger veel met papieren werd gewerkt zijn het nu laptops en tablets.

Voor jeugdzorg, participatie, WMO, etc. is het meegaan met de digitalisering en daarmee aansluiting bij de doelgroep, van groot belang. Devoteam kan uw organisatie adviseren op het gebied van inrichting van de IT-organisatieprocessen zodat deze aansluiten bij de waarden van uw organisatie, waarbij de focus op het maatschappelijk belang vanzelfsprekend is. Onze case study over digitalisering bij het Belgische ‘De Watergroep’ is hier een sterk voorbeeld van. Naast de technologische veranderingen bij De Watergroep was het verandertraject voor het personeel erg ingrijpend. Door middel van coaching, training en workshops is de nieuwe digitale manier van werken overgebracht op de medewerkers.

Een nieuwe manier van werken: Lean, Agile, Scrummen en meer

Samen waarde creëren, dat is waar het allemaal om draait. De rol van de traditionele manager verdwijnt en er ontstaan nieuwe rollen waarbij iedereen verantwoordelijkheid draagt. Het idee van deze nieuwe manier(en) van werken waarbij alles draait om het creëren van waarde en de ontwikkeling van teams is een mooi streven. Echter wordt het vaak onderschat.

Bij Devoteam hebben we veel ervaring in het begeleiden van agile verandertrajecten. Wij werken daarbij zoveel mogelijk vanuit een top-down benadering waarbij de stuurgroepen en het management worden gecoacht om agile te leren werken alvorens dit uitgerold wordt over de gehele organisatie. Daarnaast bieden wij erkende trainingen aan op het gebied van agile werken (Scrum Master training, Product Owner training, en meer). Met gecertificeerde experts begeleiden wij uw organisatie tijdens dit verandertraject.

devoteam

Contact

Sjoerd Veen

Directeur Devoteam Sector Public

Gerelateerde publicaties