Besturing van IT: de achilleshiel van elke IT-organisatie

05. August 2014

Wie is waar van? Hoe zijn de verantwoordelijkheden in rollen vastgelegd en wat betekent het als je gaat uitbesteden? Hoe relateren de rollen aan de activiteiten die moeten worden uitgevoerd? Waarom doen mijn mensen niet wat ze moeten doen, maar alleen waar ze zin in hebben? Vragen waar menig IT bestuurder zich het hoofd over breekt. Dit maakt besturing van IT de achilleshiel van elke IT-organisatie. Zeker omdat besturing binnen de IT niet het eerste aandachtspunt is. De aandacht gaat veel meer uit naar het overeind houden van de techniek en het bijhouden van de vernieuwing. Dat kost al moeite genoeg…

Toch is de oplossing minder ingewikkeld dan het lijkt. In veel organisaties ligt de oorzaak namelijk in de besturing en niet in de techniek. De truc is om de discussie terug de besturing in te trekken, zodat gericht aan een oplossing kan worden gewerkt. Cruciaal hierbij is om de relatie tussen besturing en techniek helder voor ogen te hebben.

IT Booster

Binnen IT Booster wordt de kubus van het MyREFerence architectuurmodel gebruikt. Het MyREFerence model kijkt langs drie assen naar een IT organisatie: focus, verantwoordelijkheid en expertise. Door de kubus te draaien van expertise naar verantwoordelijkheid kunnen discussies over besturing teruggebracht worden naar daar waar ze thuis horen: in het besturingsvlak, opgespannen door focus en verantwoordelijkheid.

Elk van de vakken in het besturingsvlak is gekoppeld aan een set aan taken. Deze kunnen door de organisatie zelf gedefinieerd zijn, maar ook uit referentiemodellen,  zoals TM Forum eTOM, ITIL, ASL en BiSL komen.

In het besturingsvlak kunnen de verantwoordelijkheidsgebieden van een sourcingpartner of afdeling worden ingetekend. Omdat in elk van de vakjes een set aan taken is gedefinieerd, zijn dan ook de taken van de afdeling bekend en kunnen deze worden gebundeld in rollen. Dit is de basis om voor elke rol de benodigde competenties te definiëren. In rollenspelen en workshops kan worden gevalideerd dat de basisprocessen van de organisatie met deze rollen, taken en verantwoordelijkheden worden gedekt. Als dit is gedaan kan met een vlootschouw worden gekeken waar aanvullende opleidingen noodzakelijk zijn om beter te gaan acteren.

In kleine overzichtelijke stappen naar een excellente IT organisatie
Besturing is één van de zes onderwerpen van IT Booster.  Met IT Booster is er niet langer sprake van één megalomaan IT verbetertraject. Er zijn zes focusgebieden geselecteerd die zijn onderverdeeld in zes volwassenheidsniveaus. In overzichtelijke boosts van 5 tot 8 weken wordt de organisatie op één onderwerp maximaal één volwassenheidsniveau hoger getild, waarbij het uitgangspunt het verschil tussen het huidige en de gewenste volwassenheidsniveau is.

 

devoteam

Contact

Hans Mollevanger
Business Unit Manager DevOps